Rozliczenie wspólnika spółki komandytowej

Pytanie:

Osoba O jest komandytariuszem w spółce komandytowej K. Spółka posiada kilku komandytariuszy. Jednocześnie osoba O w ramach prowadzonej swojej działalności gospodarczej świadczy usługi na rzecz spółki komandytowej K. Czy osoba O może zaliczać w koszty uzyskania przychodu koszty wystawionych faktur na rzecz spółki komandytowej K? Jak powinno wyglądać rozliczenie podatkowe? Zakładamy, że osoba O będąca komandytariuszem w sp.k. ma 5% udziałów. W danym miesiącu świadczy ona też usługi na rzecz sp.k. wystawiając fakturę w wysokości 1000 PLN netto. Zakładamy przychody sp.k. w danym miesiącu na poziomie 50.000 PLN, a koszty w wysokości 30.000 PLN (zawierają one usługi komandytariusza O w wysokości 1.000 PLN). Jak powinno wyglądać indywidualne rozliczenie podatkowe za dany miesiąc komandytariusza O?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Rozliczenie wspólnika spółki komandytowej

10.7.2006

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartości pracy własnej podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej - także małżonków i małoletnich dzieci wspólników.

Zatem zgodnie z powyższym przepisem wynagrodzenie wypłacane wspólnikowi spółki komandytowej nie może zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów tego wspólnika. Nie ma natomiast przeszkód dla zaliczenia tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów pozostałych wspólników, w części odpowiadającej ich udziałowi w zysku i kosztach.

Jeśli wspólnicy partycypują w zyskach i kosztach nie w częściach równych, ale w proporcji do posiadanych udziałów, w przypadku gdy wydatek spółki z tytułu usługi wykonanej przez jednego wspólnika na rzecz spółki wynosi 1.000 zł, a udział wspólnika świadczącego tą usługę na rzecz spółki w przychodach/kosztach spółki wynosi 5%, z kwoty 1.000 zł jego „częścią” kosztu jest 50 zł, która to kwota – z mocy wskazanego wyżej przepisu – nie stanowi dla tego wspólnika/podatnika kosztu uzyskania przychodu, pomniejszającego przychód. Pozostała kwota 950 zł będzie kosztem uzyskania przychodów pozostałych wspólników.

Potrzebujesz porady prawnej?