Różnice między umową a fakturą

Pytanie:

"Chcę wystawić noty odsetkowe do faktur. Jeżeli faktura dotyczy prac wykonanych zgodnie z umową i np. na fakturze jest podany termin 14 dni przelewu (faktura jest podpisana przez klienta), natomiast zgodnie z umową klient miał 21 dni przelewu, to odsetki mam liczyć od przekroczenia 14 czy 21 dni? Podpisanie faktury jest jednocześnie akceptacją warunków płatności?"

Odpowiedź prawnika: Różnice między umową a fakturą

Wiążące są postanowienia umowy. Skoro w umowie termin płatności został wskazany jako 21 dni, to taki jest obowiązujący. Nadto należy stwierdzić, iż faktura powinna być zgodna z postanowieniami umowy. W przedstawionym stanie faktycznym odsetki powinny być więc naliczane po 21 dniach.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika