Rozpatrzenie przez organy gminy wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Pytanie:

"Czy organy gminy są zobligowane do rozpatrzenia wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?"

Odpowiedź prawnika: Rozpatrzenie przez organy gminy wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Istotną kwestią w niniejszej sprawie jest fakt, iż do rozpatrzenia wniosku nie stosuje się przepisów kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.) ponieważ ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie odsyła w tym zakresie do tego aktu prawnego. Oznacza to, iż wniosek taki nie jest wnioskiem w indywidualnej sprawie w rozumieniu k.p.a., a ma on niestety jedynie charakter postulatywny. Rozpatrzenie takiego wniosku nie jest więc określone żadnym terminem.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika