Skrócenie umowy o pracę zawartej na okres próbny

Pytanie:

Podpisałem z pracownikiem umowę o pracę na okres próbny - trzy miesiące. W porozumieniu z pracownikiem pragniemy skrócić zawartą umowę na okres próbny z 3 do 1,5 miesiąca i podpisać umowę o pracę na czas określony na trzy lata. Czy to proponowane rozwiązanie nie koliduje z prawem pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.10.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Skrócenie umowy o pracę zawartej na okres próbny

Zawarcie z pracownikiem umowy na czas próbny ma za zadanie sprawdzenie kwalifikacji pracownika do wykonywania pracy, zapoznanie się pracownika z warunkami wykonywania pracy oraz jest czynnością, która często poprzedza zawarcie umowy na czas określony lub nieokreślony. Kodeks pracy wymaga, aby maksymalny okres próbny wynosił 3 miesiące. Nie można też takiej umowy ponawiać. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby strony w drodze porozumienia skróciły wymagany okres próbny z 3 miesięcy do 1,5 miesiąca i zawarły "właściwą" umowę o pracę na czas określony w wymiarze 3 lat. Proponowana zmiana będzie korzystna dla pracownika, a przepisy prawa pracy służące co do zasady ochronie pracowników nie przewidują w tym zakresie żadnych przeciwwskazań.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne