Sposób zmiany umowy spółki

Pytanie:

Czy zmiana umowy spółki jawnej może nastąpić tylko poprzez sporządzenie nowej jednolitej umowy oraz dołączenie jej do zgłoszenia o zmianie umowy do KRS czy wspólnicy spółki muszą podjąć stosowną uchwałę i wraz z tekstem jednolitym umowy dołączyć ją do zgłoszenia w KRS?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.8.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Sposób zmiany umowy spółki

Do wniosku o wpis, dotyczącego zmiany umowy spółki dołącza się także, oprócz dokumentu stanowiącego podstawę wpisu, czyli uchwały wspólników o zmianie umowy spółki, tekst jednolity umowy lub statutu, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian (art. 9 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym). Do tekstu jednolitego nie stosuje się przepisów o formie czynności prawnych. Dodatkowo art. 694 [4] ustawy Kodeks postępowania cywilnego stanowi, że dokumenty na których podstawie dokonuje się wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, składa się w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach. Należy więc stwierdzić, że zgłoszenie zmiany umowy spółki do KRS powinno zawierać zarówno uchwałę o zmianie umowy spółki, jak i tekst jednolity tej umowy.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Kiedy aktualizacja KRS ?

20.2.2015 przez: arrr

Zmiana zarządu spółki.

13.11.2013 przez: damian6j

spółka jawna zawieszenie 3 lata

24.9.2013 przez: rambo11

Śmierć Prezesa sp.z.o.o.

12.3.2013 przez: Alina1955