Sprzedaż opodatkowana i zwolniona – marża

Pytanie:

Prowadzę działalność gospodarczą (PKPiR, VAT). Mam sprzedaż opodatkowaną, zwolnioną i marżę. Ustalam proporcję sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej. Chodzi mi jednak o marże. W ewidencji VAT sprzedaż marża jest tylko ujęta jako różnica pomiędzy zakupem a sprzedażą. Co z pozostałą kwotą faktury VAT marża - która nie jest obrotem w VAT? Czy ona ma znaczenie dla proporcji sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.5.2009

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Sprzedaż opodatkowana i zwolniona – marża

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeśli podatnik część sprzedaży opodatkowuje zgodnie z regulacją art. 120 ust. 4, zgodnie z którą podstawą opodatkowania podatkiem jest marża pomniejszona o kwotę podatku (tzw. VAT marża), może budzić wątpliwości, czy do sprzedaży opodatkowanej, której wartość winna być określona dla potrzeb ustalania proporcji kwoty podatku naliczonego wlicza się całą kwotę uzyskaną z tytułu sprzedaży, czy też samą marżę.

W takiej sytuacji należy zastosować przepis art. 90 ust. 4, który dla potrzeb ustalenia właściwej proporcji posługuje się pojęciem obrotu. Zauważyć należy, iż w świetle przepisu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku.

Z powołanych przepisów wynika jednoznacznie, że sprzedaż na zasadzie VAT marży jest czynnością opodatkowaną, a podstawą opodatkowania, a zarazem obrotem jest marża pomniejszona o kwotę należnego podatku.

Zatem należy stwierdzić, że w przedmiotowym stanie faktycznym obrotem jest marża, więc przy ustalaniu struktury sprzedaży, od której uzależniona jest wysokość podatku naliczonego przysługującego do odliczenia w wartości sprzedaży podlegającej opodatkowaniu, należy uwzględnić wyłącznie marżę, a nie całą wartość sprzedaży.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Auto kupione w kraju bez opłaconej akcyzy.

31.3.2020 przez: wunderwafe