Stawka podatku VAT

Pytanie:

Firma polska wykonuje roboty budowlane na terenie Niemiec na rzecz kontrahenta niemieckiego. Nieruchomości, na których dokonuje sie robót budowlanych znajdują się na terenie Niemiec. Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować na w/w roboty budowlane? Zero procent , zwolnienie , czy niepodlegające opodatkowaniu? Jaka podstawę prawną podać na fakturze?

Masz inne pytanie do prawnika?

15.7.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Stawka podatku VAT

Zgodnie z art. 28e ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości.

Porady prawne

Roboty budowlane są niewątpliwie usługami związanymi z nieruchomościami, stąd miejscem ich świadczenia - jeśli nieruchomość położona jest w Niemczech - są Niemcy. Zatem usługi te nie będą opodatkowane VAT w Polsce. Wykonując zatem te usługi na rzecz kontrahenta niemieckiego (podatnika VAT) polski podatnik powinien na fakturze VAT wskazać, iż usługa nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce na podstawie art. art. 28e ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne