Staż na nauczyciela dyplomowanego

Pytanie:

Obecnie rozpoczęłam staż na nauczyciela dyplomowanego. Jestem w ciąży i posiadam zwolnienie lekarskie. Jak długo może trwać przerwa w stażu i co w przypadku, gdy jest ona dłuższa - muszę zaczynać staż od nowa?

Masz inne pytanie do prawnika?

1.11.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Staż na nauczyciela dyplomowanego

Zgodnie z art. 9d ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

Zatem z powodu zwolnienia lekarskiego staż zostanie wydłużony o okres wynoszący czas zwolnienia lekarskiego - pod warunkiem, że jest dłuższy niż miesiąc i krótszy niż rok.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: