Świadczenie przedemerytalne a dodatkowy przychód

Pytanie:

Czy osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne może osiągać dodatkowy przychód?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.9.2013

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Świadczenie przedemerytalne a dodatkowy przychód

Nie ma zakazu osiągania dodatkowego przychodu w powyższych okolicznościach. Zgodnie jenak z art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych:

Świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu lub zawieszeniu, na zasadach określonych w ust. 2-5, 7 i 8, w przypadku osiągania przychodu, o którym mowa w art. 104 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zwanego dalej „przychodem”. 

Osoba pobierająca świadczenie ma wobec tego takie same obowiązki odnośnie dodatkowego zarobkowania jak emeryt z systemu powszechnego. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne