TBS jako developer

Pytanie:

Czy developerem jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.4.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: TBS jako developer

Towarzystwa budownictwa społecznego mogą być tworzone w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółdzielni osób prawnych. Towarzystwo prowadzi działalność na obszarze określonym w umowie lub statucie towarzystwa. Dochody towarzystwa nie mogą być przeznaczane do podziału między wspólników lub członków. Przeznacza się je w całości na działalność statutową towarzystwa. W towarzystwie powołuje się radę nadzorczą. Gmina lub gminy, na których obszarze działa towarzystwo, są uprawnione do wprowadzenia swoich przedstawicieli do składu rady nadzorczej towarzystwa, w liczbie określonej w statucie towarzystwa. Nazwa towarzystwa, oprócz wyrazów wskazujących na jego formę organizacyjną, powinna zawierać wyrazy „towarzystwo budownictwa społecznego” lub skrót „TBS”. Wyrazy „towarzystwo budownictwa społecznego” i skrót „TBS” mogą być używane w nazwie oraz do określenia działalności lub reklamy wyłącznie w odniesieniu do towarzystw budownictwa społecznego w rozumieniu przepisów ustawy.

Porady prawne

Działalność dewelopera polega na realizacji inwestycji budowlanej (też TBS). Deweloper pilotuje budowę mieszkań od samego początku – od analizy potrzeb rynku, potencjalnych klientów, wyboru miejsca pod lokalizację inwestycji, przez rozpoznanie stanu prawnego terenu pod budowę, zakup nieruchomości gruntowej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń (warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie na budowę), uzyskanie niezbędnej dokumentacji prawno-budowlanej. Po uzbrojeniu terenu deweloper przystępuje do organizacji samej budowy – za pomocą własnych wykonawców bądź na zasadzie zleceń podwykonawcom. W momencie, gdy inwestycja budowlana staje się prawnie możliwa, deweloper poszukuje nabywców przyszłych mieszkań tak, aby z pomocą środków przyszłych nabywców kontynuować przedsięwzięcie (jeżeli sam nie dysponuje wystarczającym własnym kapitałem). Działanie dewelopera jest ukierunkowane na zysk (inaczej w TBS, który buduje na rzecz członków) kończy się wraz z podpisaniem z nabywcą umowy przenoszącej własność mieszkania i po dokonaniu ostatecznych rozliczeń finansowych z klientem. Reasumując, TBS nie może być traktowany jako developer, mimo że szereg czynności jest zbieżnych z działalnością developera.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Twoje mieszkanie w Towarzystwie Budownictwa Społecznego (TBS)

Twoje mieszkanie w Towarzystwie Budownictwa Społecznego (TBS)

Poziom realizacji przez państwo polskie zadań o charakterze socjalnym nie jest może taki jak w niektórych zachodnich państwach opiekuńczych, niemniej jednak rząd podejmuje pewne próby w tych sprawach. Taką próbą jest ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego powołująca do życia instytucje takie jak Krajowy Fundusz Mieszkaniowy oraz Towarzystwa (...)

Więcej tanich mieszkań na wynajem - projekt idzie do Sejmu

Więcej tanich mieszkań na wynajem - projekt idzie do Sejmu

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, przedłożony przez ministra rozwoju. Rząd chce wspierać najemców mieszkań, którzy nie mają pieniędzy na opłacenie czynszu, bo z powodu pandemii COVID-19 utracili dochody. Dopłaty do dodatku mieszkaniowego wyniosą maksymalnie 1,5 tys. zł miesięcznie (...)

Więcej tanich mieszkań na wynajem?

Więcej tanich mieszkań na wynajem?

Impuls dla gospodarki Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszów, wakacje czynszowe w TBS, możliwość dojścia do własności nowo budowanych mieszkaniach w TBS, wsparcie szeroko rozumianego budownictwa społecznego oraz większy i łatwiejszy (...)

Więcej tanich mieszkań na wynajem

Więcej tanich mieszkań na wynajem

Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszów, wakacje czynszowe w TBS, możliwość dojścia do własności nowo budowanych mieszkaniach społecznych, wsparcie szeroko rozumianego budownictwa społecznego oraz większy i łatwiejszy dostęp do (...)

Więcej mieszkań na wynajem

Więcej mieszkań na wynajem

Sejm uchwalił społeczną część pakietu mieszkaniowego Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszu dla podnajemców mieszkań, wakacje czynszowe w TBS, możliwość dojścia do własności w nowo budowanych mieszkaniach w formule Społecznych Inicjatyw (...)

Więcej mieszkań na wynajem

Więcej mieszkań na wynajem

Ustawa dot. społecznej części pakietu mieszkaniowego Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszów dla podnajemców mieszkań, wakacje czynszowe w TBS, możliwość dojścia do własności w nowo budowanych mieszkaniach w formule Społecznych (...)

Zasady obliczania kwoty partycypacji - opinia prawna

Zasady obliczania kwoty partycypacji - opinia prawna

Stan faktyczny Pytanie dotyczy partycypacji TBS. W 2005 r. wykupiłem partycypację TBS-u od dewelopera w budynku oddanym do użytku w 2003 r. Zapłaciłem o około 12000 zł więcej od tych, którzy dokonali wykupu w 2003 r. Mało tego – TBS twierdzi, że kwota mojej wpłaty ciągle stanowi 30 % ceny wykupu mieszkania. TBS jest spółką z o. o. używającą kredytu komercyjnego. Jak TBS  (...)

Jakie konsekwencje rodzi upadłość TBS - opinia prawna

Jakie konsekwencje rodzi upadłość TBS - opinia prawna

Stan faktyczny Problem dotyczy TBS Sp. z o.o. która aktualnie znajduje się w upadłości z możliwością zawarcia układu w trybie przepisów ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze. Etap postępowania - rozpoznanie sprzeciwów w związku ze sporządzona listą wierzytelności. Najprawdopodobniej nie dojdzie do zawarcia układu, wobec czego upadłość naprawcza zostanie przekształcona w upadłość (...)

Nowy Polski Ład

Nowy Polski Ład

Polski Ład to plan odbudowy naszej gospodarki.  Restart podatkowy w #PolskiŁad Ważne miejsce w Polskim Ładzie zajmuje restart podatkowy. Rząd chce, by system podatkowy w Polsce był bardziej sprawiedliwy. Podnosi kwotę wolną do 30 tys. zł i podwyższa limit dla drugiego progu podatkowego do 120 tys. zł. Zmiany dotkną 18 mln Polaków. Na portalu podatki.gov.pl/polski-lad będzie komplet (...)

Premia gwarancyjna na zakup mieszkania

Premia gwarancyjna na zakup mieszkania

  Co to jest książeczka mieszkaniowa? Nie jest dla nikogo tajemnicą, że zakup mieszkania stanowi olbrzymi wydatek, na który, niestety, zwłaszcza w obecnych czasach, nie każdego stać. Stanowi to niewątpliwie bardzo doniosły problem społeczny, istniejący jednak od zawsze, który Państwo próbuje rozwiązać na rozmaite sposoby. Jednym z nich, już od lat pięćdziesiątych (...)

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

1 kwietnia w całej Polsce rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021! Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział jest obowiązkowy. Spis potrwa do 30 września 2021 roku.  Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich? Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia (...)

Zwolnienie nieruchomości spod hipoteki przez właściciela nieruchomości – opinia prawna

Zwolnienie nieruchomości spod hipoteki przez właściciela nieruchomości – opinia prawna

Stan faktyczny We wrześniu 2003 r. na podstawie umowy sprzedaży nabyłem lokal mieszkalny od developera prowadzącego działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji.  W oparciu o tę umowę i wymaganych przez bank dokumentów (m.in. wypisu z KW), bank udzielił mi kredytu i dokonał przelewu na konto developera w listopadzie 2003 r.  Akt notarialny podpisałem w marcu br. (...)

Kiedy lokal może stanowić odrębną własność i jakie prawa są związane z odrębną własnością lokalu?

Kiedy lokal może stanowić odrębną własność i jakie prawa są związane z odrębną własnością lokalu?

  Co to jest nieruchomość i jakie są jej rodzaje? Według przepisów Kodeksu cywilnego nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. (...)

Wydanie mieszkania przez developera a rękojmia - opinia prawna

Wydanie mieszkania przez developera a rękojmia - opinia prawna

Stan faktyczny  Jak przedstawia się rękojmia budownictwie, terminy biegu rękojmi? Czy według kodeksu cywilnego termin wydania mieszkania (czy jest jakieś orzecznictwo), termin wydania przez PINB decyzji o użytkowaniu przesuwa prawo rękojmi? Developer wydawał mieszkania w lipcu 2002, a decyzja na użytkowanie została wydana w grudniu 2003. Od kiedy biegnie rękojmia ? Developer wybudował (...)

Nowe przepisy o dodatkach mieszkaniowych

Nowe przepisy o dodatkach mieszkaniowych

1 lipca weszły w życie przepisy o dodatkach mieszkaniowych na nowych zasadach. Zostały one wprowadzone ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii regulacje mają usprawnić system dodatków mieszkaniowych oraz wyeliminować wątpliwości interpretacyjne. Będzie (...)

Podatek dochodowy od dochodów spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych

Podatek dochodowy od dochodów spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych

    Ministerstwo Finansów podało swoją interpretację ogólną prawa podatkowego w sprawie podatku dochodowego od dochodów spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych. Ma ona usunąć pojawiające się wątpliwości wśród podatników oraz części organów podatkowych co do zakresu pojęcia „zasoby mieszkaniowe oraz gospodarka (...)

Ulga odsetkowa w praktyce (obowiązująca do końca 2006 r., później na zasadzie kontynuacji)

Ulga odsetkowa w praktyce (obowiązująca do końca 2006 r., później na zasadzie kontynuacji)

W miejsce zlikwidowanych ulg budowlanych w ustawie o podatku od osób fizycznych wprowadzono tzw. ulgę odsetkową, która umożliwia odliczenie od dochodu wydatków poniesionych przez podatnika, przeznaczonych na spłatę odsetek od kredytów lub pożyczek zaciągniętych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Skorzystanie z tegoż odliczenia obwarowane jest całym szeregiem (...)

XIX Konferencja

XIX Konferencja "Budowa i utrzymanie domów mieszkalnych" w Spale

Na zaproszenie władz Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa 7 października br. w corocznej konferencji spalskiej, wzięli udział Podsekretarze Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń i Olgierd Dziekoński. Tematem tegorocznego spotkania jest „Stan mieszkalnictwa w Polsce - perspektywy, kierunki i uwarunkowania jego rozwoju."Celem tegorocznej konferencji (...)

Rząd dofinansuje budownictwo komunalne w Krakowie

Rząd dofinansuje budownictwo komunalne w Krakowie

Budownictwo komunalne w Krakowie zyska finansowe wsparcie z rządowych programów mieszkaniowych. Taką deklarację po spotkaniu z Jerzym Muzykiem, zastępcą prezydenta Krakowa, złożył premier Jarosław Gowin.  ##baner## Wsparcie rządu - "W Polsce w 2020 r. oddano do użytku około 200 tysięcy nowych mieszkań. Jest to ogromna liczba. Jednak potrzeb mieszkaniowych jest znacznie więcej. (...)

Gdy udziały w nieruchomości wspólnej wspólnoty zostały błędnie obliczone... – opinia prawna

Gdy udziały w nieruchomości wspólnej wspólnoty zostały błędnie obliczone... – opinia prawna

Stan faktyczny Zarząd wspólnoty mieszkaniowej ujawnił, że w będącym w jego dyspozycji wykazie powierzchni lokali są nieścisłości (w przypadku niektórych lokali różnice w powierzchni sięgają do 1,6 m2). Ani poprzedni zarząd wspólnoty (obecny jest drugim z kolei), ani żaden z właścicieli, którym naliczano należności za eksploatację i na fundusz remontowy od niezgodnej (...)

Co może zarząd wspólnoty mieszkaniowej? - opinia prawna

Co może zarząd wspólnoty mieszkaniowej? - opinia prawna

Stan faktyczny Zarząd wspólnoty mieszkaniowej  ujawnił, że w będącym w jego dyspozycji wykazie powierzchni lokali są nieścisłości. Po skonfrontowaniu posiadanego wykazu z danymi z księgi wieczystej i z aktów notarialnych okazało się, że w przypadku niektórych lokali różnice w powierzchni sięgają od 0,01 do 1, 59 m2 na plus i na minus. Ani poprzedni zarząd (...)

Jak dokończyć budowę, gdy deweloper nie wywiązuje się z umowy

Jak dokończyć budowę, gdy deweloper nie wywiązuje się z umowy

Deweloper nie wywiązał się w terminie z umów zawartych z przyszłymi właścicielami lokali (wnioskodawców w postępowaniu przed Sądem Rejonowym). Nie zakończył w umówionym terminie budowy domu mieszkalno-usługowego, nie wyodrębnił odrębnej własności lokali i nie przeniósł tego prawa na wnioskodawców. Inspektor nadzoru budowlanego oraz kierownik budowy przestali pełnić swoje (...)

Konsument nie może być w gorszej sytuacji

Konsument nie może być w gorszej sytuacji

Skoro towarzystwo budownictwa społecznego zastrzega sobie możliwość nałożenia kary, gdy najemca nie dotrzyma warunków umowy, to ono również powinno płacić, gdy nie wywiąże się ze swoich zobowiązań. (...) Spółka zastrzegła, że zatrzyma 10 proc. kwoty partycypacji, jeżeli konsument nie wykona swojego zobowiązania. (...) Takie działanie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco (...)

Ułatwienia dla budownictwa mieszkaniowego!

Ułatwienia dla budownictwa mieszkaniowego!

Poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących procesu inwestycyjnego w budownictwie mieszkaniowym dotyczy: m.in. zwiększenia zabezpieczenia wierzytelności banków innych niż hipoteczne w przypadku egzekucji administracyjnej, zniesienia obowiązku uzyskiwania pozwolenia na projekt ustawy przewiduje: budowę budynków mieszkalnych o pow. użytkowej do 5000 m2 i (...)

Sposoby ochrony osób kupujących od deweloperów

Sposoby ochrony osób kupujących od deweloperów

Z dniem 29 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa z 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego (Dz.U. nr 232, poz. 1377). Celem tej ustawy jest zabezpieczenie interesów nabywców lokali mieszkalnych na rynku pierwotnym. Ustawa określa Ustawa określa środki ochrony wpłat dokonywanych przez nabywcę, zasady i tryb zawierania umów (...)

Szykuje się wojna gangów w stolicy

Szykuje się wojna gangów w stolicy

Po zabójstwie syna „Dziada” na stołecznych ulicach znowu może polać się krew Henryk N., pseud. Dziad, nie daruje zabójstwa syna i będzie chciał się zemścić na tych, którzy pozbawili go życia – twierdzi były policjant, który rozpracowywał warszawskie gangi. Na ulicach znowu padną strzały. (...) – Rachunki będą wyrównywane na ulicy przy pomocy bomb podkładanych (...)

TBS-y budują tanio, ale byle jak

TBS-y budują tanio, ale byle jak

Koszty wznoszonych przez tzw. TBS-y mieszkań nie są wysokie. Wpływa to niestety na jakość i wykończenie budynków. Na dodatek nie wiadomo, czy wynajmujący mieszkania od TBS wciąż mają do tego prawo, bo nie wszystkie Towarzystwa to weryfikują. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła funkcjonowanie Towarzystw Budownictwa Mieszkaniowego, których podstawowym zadaniem jest budowanie (...)

Wykup TBS. Sprawdź, czy się opłaca

Wykup TBS. Sprawdź, czy się opłaca

Od dziś mieszkający w Towarzystwach Budownictwa Społecznego mogą wykupić mieszkanie na własność. Wcześniej było to niemożliwe. Od 11 października znika zakaz sprzedaży nieruchomości przez towarzystwa budownictwa społecznego oraz spółdzielnie mieszkaniowe. Odświeżone przepisy pozwolą wykupić lokal, który został wybudowany z udziałem kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego (...)

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe – spółki, które w porozumieniu z samorządem budują i wynajmują mieszkania z przystępnym czynszem

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe – spółki, które w porozumieniu z samorządem budują i wynajmują mieszkania z przystępnym czynszem

Bezzwrotne granty na pokrycie do 35% kosztów inwestycji, dodatkowe wsparcie z puli 1,5 mld zł oraz możliwość zasilania co roku Funduszu Dopłat kwotą do 1 mld zł, a także dostęp do gruntów z zasobu KZN. To nowe instrumenty wsparcia samorządów, które we współpracy z SIM lub TBS realizować będą inwestycje w formule społecznego budownictwa czynszowego. (...)

Nowa Polityka Mieszkaniowa w praktyce

Nowa Polityka Mieszkaniowa w praktyce

W pięć miesięcy powstało 12 spółek SIM we współpracy z 115 gminami Wicepremier Jarosław Gowin i Pełnomocnik Ministra ds. Inwestycji i Zielonego Ładu Anna Kornecka spotkali się w siedzibie MRPiT z samorządowcami zaangażowanymi w tworzenie spółek SIM. Od marca do sierpnia 2021 r. Krajowy Zasób Nieruchomości założył 12 nowych Społecznych Inicjatyw (...)

TBS-y nie budują bo nie mają gruntów

TBS-y nie budują bo nie mają gruntów

Najwięcej nowych mieszkań planuje spółka TBS Bemowo, która w najbliższych latach zamierza oddać około 500 lokali. Nie wszystkie jednak TBS myślą o nowych inwestycjach. Ograniczeniem są nie pieniądze, lecz brak działek. W Warszawie prawie żadna ze spółek towarzystw budownictwa społecznego nie buduje nowych mieszkań. Miasto nie daje nam nowych gruntów pod kolejne (...)

Przenoszenie przez najemców lokali praw z umów z TBS

Przenoszenie przez najemców lokali praw z umów z TBS

Rzecznik Praw Obywatelskich wystawił do Ministra Infrastruktury w sprawie przenoszenia przez najemców lokali, mieszczących się w budynkach należących do towarzystw budownictwa społecznego, praw wynikających z łączących ich z tbs-em umów w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokali:- Wystąpienie RPO do Ministra Infrastruktury w sprawie przenoszenia przez najemców lokali, (...)

Wakacje czynszowe

Wakacje czynszowe

1 stycznia 2022 r. weszły w życie tzw. wakacje czynszowe dla mieszkańców mieszkań czynszowych w Społecznych Inicjatywach Mieszkaniowych (SIM), a wcześniej TBS. To ułatwienie dla wynajmujących mieszkania, przewidziane w tzw. społecznej części pakietu mieszkaniowego, którego poszczególne elementy są sukcesywnie wprowadzane od 2021 r. ##baner## Dla kogo? Wakacje czynszowe (...)

O polityce miejskiej w Szczecinie

O polityce miejskiej w Szczecinie

6 stycznia br. na zaproszenie władz miasta Szczecina Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń wziął udział w przekazaniu do użytkowania zespołu budynków mieszalnych, z mieszkaniami wybudowanymi na wynajem w systemie towarzystw budownictwa społecznego. Jest to pierwsza inwestycja w Szczecinie, w której mieszkańcami nowych lokali będą dotychczasowi najemcy zasobu (...)

Mieszkania w TBS do wykupu?

Mieszkania w TBS do wykupu?

„Rzeczpospolita” informuje o projekcie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Chodzi o zniesienie zakazu sprzedaży lokali należących do TBS i umożliwienie ich wykupu, jednakże wyłącznie za zgodą właścicieli lokali. Przypomnieć trzeba, że w towarzystwach budownictwa społecznego są to udziałowcy i akcjonariusze. Posłowie proponują, by prawo (...)

Kupno mieszkania będzie prostsze

Kupno mieszkania będzie prostsze

Ustawy pomagające lokatorom przeszły już przez Sejm. Skorzystają mieszkańcy TBS-ów oraz użytkownicy wieczyści. Najważniejsza ze zmian pozwoli na wykupienie czterech kątów osobom, które mieszkają w Towarzystwach Budownictwa Społecznego. Obecnie jest to niemożliwe. - Zmiana jest odpowiedzią na zgłaszane od dłuższego czasu oczekiwania społeczne – wyjaśniała (...)

TBS-y bez preferencyjnych kredytów!

TBS-y bez preferencyjnych kredytów!

Do tej pory każde towarzystwo budownictwa społecznego mogło otrzymać preferencyjny kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Teraz nowe przepisy pozbawiają niektóre z nich tej możliwości. Towarzystwa budownictwa społecznego (TBS) dostarczają mieszkań na wynajem osobom o średnich zarobkach. Jest to znaczący już fragment rynku mieszkaniowego. Towarzystwa korzystają z pomocy państwa (...)

Budownictwo społeczne dla bezrobotnych

Budownictwo społeczne dla bezrobotnych

W czerwcu ma ruszyć budowa pierwszych domów objętych programem „Moje lokum w TBS”, do którego już się zgłosiło sto gmin. To inicjatywa przygotowywana wspólnie z resortem budownictwa. (...)Program polega na budowaniu nowych lokali i oddawaniu ich lokatorom na zasadach podobnych do TBS-ów. (...)– Będą wykonywać prace społecznie użyteczne, za które nie otrzymają wynagrodzenia. (...)

Ochrona odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu

Ochrona odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu

Co przewiduje ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu? Jaki mechanizm ochronny dla odbiorców gazu wprowadza ustawa? Ustawa wprowadza mechanizm cen maksymalnych dla określonego w ustawie katalogu odbiorców taryfowych. Ceny paliw gazowych zostają zamrożone do poziomu (...)

Rząd wprowadzi instytucję prosumenta lokatorskiego

Rząd wprowadzi instytucję prosumenta lokatorskiego

Proponowane rozwiązanie Ministerstwo Rozwoju i Technologii wprowadza kolejne rozwiązanie zachęcające do stosowania odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym fotowoltaiki w Polsce. To prosument lokatorski dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Będzie można odzyskać 100% wartości energii przekazanej do systemu energetycznego i otrzymać 50% dofinansowania na instalację (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zwrot partycypacji TBS a rozwód

Zwrot partycypacji TBS a rozwód

W kwietniu 2003 r. wyszłam za mąż, w sierpniu 2003 r. podpisaliśmy z mężem umowę najmu z PTBS, wpłaciliśmy kaucję. Partycypantem została moja mama i jest nim do dzisiaj. Cesja partycypacji nie (...)

Uszkodzenie mebli przez zalanie mieszkania

Uszkodzenie mebli przez zalanie mieszkania

Wynajmuję mieszkanie od TBS, nad moim mieszkaniem znajduje się kotłownia. Zostałem 3 razy zalany wodą. Podczas ostatniego zalania zniszczyły mi się meble w kuchni. Napisałem dwa pisma do zarządu (...)

Mieszkanie w TBS po rozwodzie

Mieszkanie w TBS po rozwodzie

Jako rodzina trzy osobowa otrzymaliśmy przydział na mieszkanie z zasobów TBS z udziałem gminy. Partycypantem jest gmina. Jedynym kosztem jaki płaciliśmy była kaucja zabezpieczająca w wysokości (...)

Szkody w mieszkaniu sąsiadów a odpowiedzialność dewelopera

Szkody w mieszkaniu sąsiadów a odpowiedzialność dewelopera

Jestem właścicielem mieszkania w bloku, które kupiłem 5 lat temu od dewelopera bezpośrednio po wybudowaniu budynku. Jakiś czas temu dostałem wezwanie od sąsiadów do usunięcia wady budowlanej (...)

Niezgłoszenie budynku przez developera

Niezgłoszenie budynku przez developera

W styczniu br. odebrałem technicznie mieszkanie od developera. Do dzisiaj (sierpień br.) developer nie zgłosił do Urzędu Miasta budynku, w którym jest to mieszkanie, jako oddanego do eksploatacji. (...)

Kaucja na należności z najmu w TBS

Kaucja na należności z najmu w TBS

Czy TBS może potrącać z kaucji zwrotnej wpłaconej przez najemcę lokalu mieszkalnego jakieś opłaty za amortyzację mieszkania w chwili rozwiązania umowy najmu? Zawierając umowę najmu mieszkania (...)

VAT a nieruchomość kupiona jako osoba fizyczna

VAT a nieruchomość kupiona jako osoba fizyczna

Witam, Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, pracuję też na etacie, mam zamiar kupić nieruchomość, w której będę prowadził działalność usługową. Nieruchomość z racji (...)

Gwarancja a zmiana właściciela rzeczy

Gwarancja a zmiana właściciela rzeczy

Nabyłem na rynku wtórnym lokal opisany w akcie notarialnym jako wypoczynkowy (jestem drugim właścicielem). W akcie notarialnym pierwszego nabywcy, developer udzielił gwarancji trwającej 2 lata (...)

Moc wiążąca dokumentu nazwanego

Moc wiążąca dokumentu nazwanego "porozumienie"

W lipcu 2005 r. zostało zawarte porozumienie między mną czyli właścicielem lokalu handlowego w Świnoujściu a deweloperem ze Szczecina, który wybudował apartamentowce tuż obok mnie. Wymagana była (...)

Darowizna mieszkania

Darowizna mieszkania

W marcu 2006 roku ja i mój mąż otrzymaliśmy od rodziców mieszkanie 69m2 w formie darowizny. Wysokość tej darowizny w akcie notarialnym wynosi 200.000 PLN. W styczniu 2006 wzięliśmy kredyt 650.000PLN (...)

Podatek od umowy cesji

Podatek od umowy cesji

Nowy klient przejmuje prawa do budowanego mieszkania - umowa trójstronna z developerem) - będą 2 umowy: 1. umowa cesji (trójstronna: klienci i developer) 2. umowa cywilnoprawna pomiędzy klientami (...)

Stowarzyszenie mieszkańców TBS-u

Stowarzyszenie mieszkańców TBS-u

Czy stowarzyszenie mieszkańców TBS-u zarejestrowane w KRS-ie ma jakiś wpływ na decyzje podejmowane przez zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego? Jak stowarzyszenie może pomóc mieszkańcom TBSu, (...)

Podwyżka czynszu w TBS

Podwyżka czynszu w TBS

Zgromadzenie wspólników naszego TBS uchwaliło podwyżkę czynszu o 4% z mocą od 1-go stycznia 2007 r. W czerwcu 2007 r. lokatorzy otrzymali wypowiedzenie stawki czynszu oraz zawiadomienie o kolejnej (...)

Wysokość czynszu w TBS

Wysokość czynszu w TBS

Jak ustalana jest wysokość czynszu w TBS-ach? Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o TBS: 1. Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych towarzystwa są ustalane (...)

Zwrot kosztów partycypacji od TBS

Zwrot kosztów partycypacji od TBS

Wynajmuję mieszkanie w TBS. Regularnie je opłacam. Moja matka jest partycypantem, ale chce mieszkanie sprzedać, a ja wyprowadzić się z niego. Jak partycypant może pozbyć się mieszkania w TBS, odzyskując (...)

Wysokość partycypacji w TBS

Wysokość partycypacji w TBS

W 2005 w sierpniu wykupiłem partycypację na mieszkanie(68.7 m2) za 67,000.00.w budynku TBS-u zamieszkałym od dwóch lat. Zostałem poinformowany przez TBS że taką kwotę zażyczył sobie poprzedni (...)

Termin udzielenia odpowiedzi przez TBS

Termin udzielenia odpowiedzi przez TBS

W jakim maksymalnym terminie Towarzystwo Budownictwa Społecznego musi udzielić odpowiedzi na pisemny wniosek. Na jakiej podstawie prawnej mogą opierać ten termin? Towarzystwa budownictwa społecznego (...)

Partycypacja w kosztach

Partycypacja w kosztach

Stara i już nie obowiązująca ustawa o TBS, mówiła, że pracodawca działając w celu uzyskania mieszkań dla swych pracowników a także inne osoby mające interes w uzyskaniu mieszkań przez wskazane (...)

Zbywanie mieszkań w TBS

Zbywanie mieszkań w TBS

Jakie są możliwości (i ograniczenia) w zbywaniu mieszkań z Towarzystw Budownictwa Społecznego? Popularne ostatnio mieszkania w TBS-ie to lokale na wynajem. Nie można go sprzedać, podarować, zapisać (...)

Upadłość TBS-u

Upadłość TBS-u

Czy po ogłoszeniu upadłości przez TBS, partycypanci mogą odzyskać swój wkład partycypacyjny? Czy istnieje możliwość, że wkład partycypacyjny w takim wypadku przepadnie? W przypadku ogłoszenia (...)

Regulowanie czynszu w TBS

Regulowanie czynszu w TBS

Czy po uwolnieniu czynszów (kiedy to nastąpi?) TBS-y będą mogły dyktować dowolne ceny czynszów za mieszkania czynszowe? Zgodnie z art. 28 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, (...)

Śmierć partycypanta podczas budowy przez TBS

Śmierć partycypanta podczas budowy przez TBS

Matka jest partycypantem w TBS. Co dzieje się po śmierci partycypanta? Czy mieszkanie przechodzi na współmałżonka? Osoba fizyczna może zawrzeć z towarzystwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach (...)

Czynsz w TBS

Czynsz w TBS

Obecnie w TBS stosowane są oprócz czynszu dodatkowe opłaty za konserwację anten zbiorczych i domofonów. Czy w związku z art. 2 ust.1 pkt 8a ustawy o ochronie praw lokatorów opłaty te należy włączyć (...)

Oświadczenie majątkowe zarządu gminnej spółki

Oświadczenie majątkowe zarządu gminnej spółki

W spółce z o.o., której jedynym właścicielem jest gmina miejska tj. w Towarzystwie Budownictwa Społecznego powołany jest przez Radę Nadzorczą dwuosobowy zarząd; prezes i członek zarządu. Cały (...)

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego

Czy rodzinę z 3 letnim dzieckiem można eksmitować na bruk, lokal jaki posiadają to mieszkanie w TBS do którego dołożyli 30% jego wartości z własnych środków -co będzie z tymi pieniędzmi jest (...)

Deklaracja o dochodach do TBS

Deklaracja o dochodach do TBS

Posiadam spółdzielcze mieszkanie lokatorskie, które w części było finansowane poprzez kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Aby móc kupić takie mieszkanie musiałam spełnić dwa warunki: (...)

Sytuacja najemnców, w razie upadłości TBS

Sytuacja najemnców, w razie upadłości TBS

Co się stanie z najemcami mieszkań od TBS, w momencie gdy spółka upadnie? W przypadku ogłoszenia upadłości przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego, prowadzone w formie spółki, zastosowanie (...)

Ustawa o ochronie lokatorów a wynajem prywatny

Ustawa o ochronie lokatorów a wynajem prywatny

Chcę wynająć swoje mieszkanie młodej rodzinie. Słyszałem, że w związku z ustawą o ochronie lokatorów, w pewnych wypadkach może być problem z \"rozstaniem się\" z najemcą, obowiązek wskazania (...)

Podatek od nieruchomości od lokalu gminy

Podatek od nieruchomości od lokalu gminy

Wynajmuję lokal użytkowy, którego właścicielem jest gmina i mam z gminą podpisaną umowę o najem, a nie z zarządcą Nie płaciłam do tej pory podatku od nieruchomości. W bieżącym roku zarządcą (...)

Podwyżka czynszu najmu o 100%

Podwyżka czynszu najmu o 100%

Właściciel budynku mieszkalnego chce podwyższyć czynsz o 100 %. Czy obowiązuje czynsz regulowany, a jeśli tak, to w jakich przypadkach? Z pytania wynika, że mamy do czynienia z najmem, do którego (...)

FORUM PRAWNE

prawo do mieszkania

prawo do mieszkania Niedawno podjęliśmy decyzję o rozwodzie. Jedynym naszym wspólnym dorobkiem jest mieszkanie w TBS-ie. Niestety, najemcą tego mieszkania jest mój mąż, mimo iż dorobiliśmy się (...)

Zameldowanie

Zameldowanie Jestem właścicielką mieszkania, w którym od kilku miesięcy zamieszkuje mój znajomy. Moje pytanie brzmi: czy muszę go zameldować? Trochę się tego obawiam. Wiem jednak, że istnieje (...)

TBS - podział majątku podczas rozwodu

TBS - podział majątku podczas rozwodu Proszę o dane kancelarii która mogłaby pomóc w następującej sprawie. Małżeśtwo z jednym dzieckiem wprowadziło się kilka lat temu do mieszkania TBS w Łodzi. (...)

Czy w lokalu TBS mozna prowadzic dzialalnosc kosmetyczna jako glowne zrodlo utrzymania ?

Czy w lokalu TBS mozna prowadzic dzialalnosc kosmetyczna jako glowne zrodlo utrzymania ? Interesuje mnie czy mozna jezeli tak to na jakiej podstawie argumentowac prowadzenie dzialanosci kosmetyczno uslugowej (...)

mieszkanie TBS a prowadzenie dzialanosci uslugowej

mieszkanie TBS a prowadzenie dzialanosci uslugowej Jezeli posiadam dzialanosc gosp.to cy moge wykonywac ja w lokalu TBS jako glowne zrodlo utrzymania oczywiscie niezaklocajacej porzadku czy spokoju innym (...)

podział majatku po rozwodzie

podział majatku po rozwodzie w listopadzie 2003 otrzymałam rozwód...bez podziału majatku......niestety stan psychiczny nie pozwalał mi dochodzic chwilowo swoich praw na drodze sadowej ....nie dałabym (...)

Podatek VAT a mieszkanie od Developera

Podatek VAT a mieszkanie od Developera Witam! Developer przedstawia cenę mieszkania XXX PLN przy zerowej stawce VAT (0%) na dzień podpisania umowy przedswstępnej. Termin oddania mieszkania to grudzień (...)

Pilne pytanie - zdanie mieszkania- problemy

Pilne pytanie - zdanie mieszkania- problemy Witam. Nie zagłębiając się w problemy osobiste- Mój obecny chłopak przez 3 miesiące mieszkał z kobietą i jej synem, jako para. W mieszkaniu które (...)

Wymeldowanie byłego współmałżonka

Wymeldowanie byłego współmałżonka Witam wszystkich Mam takie pytanie: Czy mogę wymeldować byłą żonę z dzieckiem z mieszkania lokatorskiego, w którym nie zamieszkują od roku? Jesteśmy już (...)

Administracja budynkiem

Administracja budynkiem W kamienicy, w której mieszkam 12 mieszkań należy do właścicieli, a pięć do gminy. W tym tygodniu odbył sie w Zarządzie Budynków Komunalnych przetarg na administrowanie (...)

Sprzedaż partycypacji a podatek dochodowy

Sprzedaż partycypacji a podatek dochodowy Według interpretacji dyrektorów Izb Skarbowych partycypacja była traktowana jako prawo majątkowe - ze względu na brak możliwości odkupu mieszkania od (...)

Jak otrzymać mieszkanie z urzędu

Jak otrzymać mieszkanie z urzędu Witam, słyszałem, że działa w Polsce taka instytucja jak mieszkanie z urzędu. Napiszcie proszę, jakie trzeba spełnić warunki, aby takie mieszkanie otrzymać+gdzie (...)

Czy developer może umieszczać prywatne zdjęcia posesji w internecie?

Czy developer może umieszczać prywatne zdjęcia posesji w internecie? Witam, Developer umieścił bez mojej zgody zdjęcia mojego domu w internecie. Zdjęcia dostępne są na jednej ze stron z ofertami (...)

Uciążliwi lokatorzy

Uciążliwi lokatorzy Mieszkamy w wieżowcu na IX p. powyżej, na Xp mieszka rodzina, która zachowuje się skandalicznie są bardzo uciążliwymi lokatorami wydaje się im, że mieszkają w prywatnym (...)

wniosek o prawo do najmu lokalu

wniosek o prawo do najmu lokalu Witam Mój tata idzie do domu opieki na pobyt stały zostawia mieszkanie komunalne zadłużone na 4000 zł dostał wypowiedzenie umowy najmu lokalu a jest głównym najemcą (...)

jak dostac mieszkanie

jak dostac mieszkanie Mam do was pytanie, chodzi mi jak i wszystkim o mieszkanie, to chyba teraz temat na czasie :) jak wiekszosc uczciwie zarabiających nie stac mnie i nigdy mnie nie bedzie stac na mieszkanie, (...)

umowa najmu

umowa najmu Jestem głownym najemcą mieszkania tbs. Chcę kupić mieszkanie własnościowe dla siebie. W mieszkaniu jest zameldowany mój pełnoletni syn. Czy mogę wyprowadzając się zostawić go w (...)

zalanie mieszkania

zalanie mieszkania Jestem najemcą nieubezpieczonego mieszkania, które wyremontowałem na swój koszt. We wrześniu tego roku sąsiadka zalała mi mieszkanie. Kobieta posiada ubezpieczenie OC ( w Compensie) (...)

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej Ojciec mojego dziecka nigdy nie był moim mężem i nie mieszkał ze mną od chwili urodzenia się naszej córki. Wcześniej kilka miesięcy mieszkaliśmy razem, ale (...)

Ile trwa wypowiedzenie umowy najmu - lokator wypowiada umowę właścicielowi-?

Ile trwa wypowiedzenie umowy najmu - lokator wypowiada umowę właścicielowi-? wszedzie sa tylko przepisy precyzujace czas wypowiedzenie ale ze strony wlasciciela lokalu. Ile czasu mam czekac aby rozwiazac (...)

Porady prawne