Termin udzielenia odpowiedzi przez TBS

Pytanie:

W jakim maksymalnym terminie Towarzystwo Budownictwa Społecznego musi udzielić odpowiedzi na pisemny wniosek. Na jakiej podstawie prawnej mogą opierać ten termin?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.3.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Termin udzielenia odpowiedzi przez TBS

Towarzystwa budownictwa społecznego mogą być tworzone w formie:

  1. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, 
  2. spółek akcyjnych, 
  3. spółdzielni osób prawnych. 

TBS-y nie są więc organami administracyjnymi, do których można stosować przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, który wskazuje one termin załatwiania spraw. Do towarzystwa budownictwa społecznego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu spółek handlowych lub ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 oraz z 2004 r. Nr 99, poz. 1001), ze zmianami wynikającymi z przepisów ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, a także przepisy ustawy dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz przepis Kodeksu cywilnego o najmie. Ponadto TBS-y posiadają statut towarzystwa lub umowę która również może regulować pewne aspekty postępowania TBS-u.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: