Treść wniosku dowodowego o powołanie świadka

Pytanie:

"Jak sformułować wniosek dowodowy na sprawę rozwodową, chodzi o świadków?"

Odpowiedź prawnika: Treść wniosku dowodowego o powołanie świadka

Strona powołująca się na dowód ze świadków obowiązana jest dokładnie oznaczyć fakty, które mają być zeznaniami poszczególnych świadków stwierdzone i wskazać świadków tak, by wezwanie ich do sądu było możliwe. Wniosek można sformułować zatem następująco:

"Wnoszę o dopuszczenie dowodu ze świadków:

  1. Janusza Rak, zam. w Jezioranach, ul. Stawowa 35, 
  2. Joannę Gołąb, zam. w Krakowie, Rynek Główny 143.

Świadkowie ci mogą zeznawać na okoliczność, że .............." Pismo proszę zatytułować Wniosek dowodowy. Proszę nie zapomnieć o oznaczeniu sądu, stron postępowania oraz o sygnaturze akt sprawy.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika