Ubezpieczenie zdrowotne a zaliczka na podatek

Pytanie:

Przy niskim wynagrodzeniu za pracę zdarza się, że składka na ubezpieczenie zdrowotne jest większa od zaliczki na podatek dochodowy i wówczas potrąca się kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne nie przekraczającą zaliczki na podatek dochodowy. Czy w pierwszym kwartale 2000 roku obowiązywały inne przepisy? Prosiłbym o podstawę prawną.

Masz inne pytanie do prawnika?

17.10.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ubezpieczenie zdrowotne a zaliczka na podatek

Według obecnie obowiązującego stanu prawnego, gdy zaliczka na podatek dochodowy jest niższa od należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne, składkę obniża się do wysokości zaliczki.

Stanowi o tym wprost art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, ze zm.): „W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika, o którym mowa w art. 85 ust. 1-13, zgodnie z przepisami art. 79-81 jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczonej przez tego płatnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.), składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki.”

Porady prawne

W pierwszym kwartale 2000 r. ubezpieczenia zdrowotne regulowała ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym obowiązku zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153, ze zm.). Niestety art. 22a tej ustawy, będący odpowiednikiem obecnej regulacji i stanowiący, iż „W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika, o którym mowa w art. 24 ust. 1-8, zgodnie z przepisami art. 19-22, jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczonej przez tego płatnika zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w art. 30 ust. 1, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki” został dodany do tej ustawy dopiero przez art. 1 pkt 18 ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 88, poz. 961) zmieniającej tę ustawę z dniem 27 września 2001 r.

Podsumowując, w pierwszym kwartale 2000 r. nie obowiązywała regulacja prawna stanowiąca, iż w przypadku, gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne