Uchylenie notarialnego poświadczenia dziedziczenia

Pytanie:

\"Nowelizacja ustawy uprawnia sąd spadku do uchylenia notarialnego poświadczenia dziedziczenia w przypadku gdy: zarejestrowano dwa lub więcej aktów poświadczenia dziedziczenia w odniesieniu od tego samego spadku\". Na jakiej podstawie (z jakiego powodu) można uchylić notarialny akt poświadczenia dziedziczenia (odrzucenie spadku) jeżeli istnieje kilka zarejestrowanych aktów notarialnych dotyczących odrzucenia tego samego spadku przez różnych spadkobierców

Masz inne pytanie do prawnika?

13.1.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Uchylenie notarialnego poświadczenia dziedziczenia

Należy odróżnić notarialny akt poświadczenia dziedziczenia od aktu notarialnego dotyczącego jedynie odrzucenia spadku. Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku (stanowi więc o tym kto jest spadkobiercą), natomiast akt notarialny dotyczący odrzucenia spadku, stanowi jedynie o tym, iż dana osoba zrezygnowała ze swojego prawa do dziedziczenia.

Na podstawie art. 6691 kodeksu postępowania cywilnego, w przypadku zarejestrowania dwóch lub więcej aktów poświadczenia dziedziczenia w odniesieniu do tego samego spadku, sąd spadku na wniosek zainteresowanego uchyla wszystkie akty poświadczenia dziedziczenia i wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Przesłankami do uchylenia aktów poświadczenia dziedziczenia są: istnienie kilku zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia oraz wniosek zainteresowanego.

Na marginesie sprawy należy również zwrócić uwagę ma to, że notariusz powinien odmówić sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia, jeżeli:

  • w stosunku do spadku został już uprzednio sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia lub wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku; 
  • w toku sporządzania protokołu dziedziczenia ujawnią się okoliczności wskazujące, że przy jego sporządzeniu nie były obecne wszystkie osoby, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi lub testamentowi (a więc w sytuacji gdy oświadczenie o odrzuceniu spadku złożyły np. osoby z I kręgu (grupy) dziedziczenia, a osoby które mają dziedziczyć w drugiej kolejności nie stawiły się u notariusza).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne