Uchylenie obowiązku alimentacyjnego względem dorosłego dziecka

Pytanie:

W jaki sposób rodzice mogą się uchylić od obowiązku alimentacyjnego względem ich dorosłego dziecka?

Masz inne pytanie do prawnika?

21.3.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Uchylenie obowiązku alimentacyjnego względem dorosłego dziecka

Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się. Można się również powołać na tę przesłankę, która co prawda nie powoduje wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, ale pozwala na uchylenie się od obowiązku płacenia alimentów na rzecz dziecka, które ze swej winy nie ma możliwości samodzielnego utrzymania się. Aby skorzystać z tej możliwości ojciec dziecka musiałby wykazać, że dziecko ma możliwość uzyskania dochodu pozwalającego na samodzielne utrzymanie się, ale z własnej winy nie wykorzystuje tej możliwości i w konsekwencji nie osiąga dochodu pozwalającego na samodzielne utrzymanie się.
Porady prawne

Co do zasady obowiązany do świadczeń alimentacyjnych ma obowiązek świadczenia na rzecz uprawnionego do czasu, kiedy wyrok ten obowiązuje, bez względu czy spełnione są przesłanki zawarte w art. 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Dopóki więc prawomocny wyrok sądu nie zostanie zmieniony bądź uchylony, obowiązany do świadczeń alimentacyjnych ma obowiązek świadczyć na rzecz uprawnionego, nawet jeżeli odpadły przesłanki dla świadczeń alimentacyjnych.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne