Uchylenie się od skutów zawartej umowy

Pytanie:

Wykonawca usługi (umowa z zamówienia publicznego) otrzymał od zamawiającego pisemne upoważnienie, umożliwiające wykonawcy wejście na obiekt (wykonawca XXX, legitymujący się dowodem osobistym jest upoważniony do przebywania na terenie obiektu w celu realizacji przedmiotu zamówienia + podpis dyrektora). W wyniku zauważonego błędu istotnego, wykonawca składa zamawiającemu oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Czy na podstawie art. 494. k.c. mam zwrócić wyżej wymienione upoważnienie np. wraz z oświadczeniem (jako załącznik) o uchyleniu się od umowy na podstawie art. 84 par. 1 i 2? W umowie nie ma żadnego zapisu, mówiącego, że zamawiający mi takiego upoważnienia udzieli, ja jednak na kserokopii potwierdziłem otrzymanie upoważnienia w dniu podpisywania umowy.

Masz inne pytanie do prawnika?

27.9.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Uchylenie się od skutów zawartej umowy

Tego typu upoważnienie może zostać udzielone w każdym momencie i ma na uwadze cele praktyczne, tzn. wykonawca w celu wywiązania się z umowy musi mieć dostęp do obiektu. Upoważnienie może być wydane bez względu na to czy przewiduje to umowa. Po rozwiązaniu umowy kontrahent ma prawo żądać, by dokument został mu zwrócony.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

nieuczciwy montażysta

17.6.2018 przez: polak2468

Źle użytkowana kanapa ?

23.3.2018 przez: -

Jak długo w BIK

13.11.2017 przez: -

Oszust?

24.8.2017 przez: GaroGaro