Ulga na zakup lekarstw

Pytanie:

Mam przyznaną II grupę renty (całkowita niezdolność do pracy), nie mam orzeczenia o niepełnosprawności. Czy mogę skorzystać z ulgi na zakup lekarstw?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.2.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ulga na zakup lekarstw

Wśród ulg wymienionych w utawie o podatku dochodowym od osób fizycznych znajduje się ulga na cele rehabilitacyjne. Wśród wydatków na cele rehabilitacyjne znajdują się wydatki na leki w wysokości stanowiącej różnicę (nadwyżkę) pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo).

Co do zasady, warunkiem odliczenia tych wydatków jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

Porady prawne
  1. orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub 
  2. decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo 
  3. orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów. 

Jednakże, zgodnie z art. 26 ust. 7g ustawy, odliczenia z tytułu ulgi rehabilitacyjnej może być dokonane również w przypadku, gdy osoba, której dotyczy wydatek, posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.  Zatem taka osoba, posiadająca orzeczenie przyznające II grupę inwalidztwa może odliczać wydatki na zakup leków.

Więcej na ten temat można dowiedzieć się z następującego artykułu serwisu e-prawnik.pl: Jak skorzystać z podatkowej ulgi rehabilitacyjnej?

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne