Umowa leasingu a uprawnienia z rękojmi

Pytanie:

Czy korzystający z leasingu może realizować uprawnienia z rękojmi wobec zbywcy, od którego finansujący leasing nabył samochód oddany w leasing?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.3.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Umowa leasingu a uprawnienia z rękojmi

Wskazać należy, iż uprawnienia z rękojmi przysługują kupującemu przeciw sprzedawcy. Z uwagi na fakt, iż samochód jest przedmiotem leasingu, toteż korzystający nie jest jego właścicielem. Samochód został zakupiony przez finansującego (podmiot, który przekazał samochód w leasing) i zasadniczo to jemu powinny przysługiwać uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji. Wyjątek od powyższej zasady wprowadza jednakże przepis art. 7098 § 2 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym z chwilą zawarcia przez finansującego umowy ze zbywcą z mocy ustawy przechodzą na korzystającego uprawnienia z tytułu wad rzeczy przysługujące finansującemu względem zbywcy, z wyjątkiem uprawnienia odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą. Dzięki tej regulacji szczególnej korzystający samodzielnie wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Rękojmia za wady ukryte

4.4.2013 przez: mafister72

Leasing - Potrzebuje rad

22.9.2009 przez: -

kradzież przedmiotu leasingu

14.5.2004 przez: -

Regulacja leasingu w prawie

9.5.2002 przez: -