Uprawnienia właścicielskie

Pytanie:

Jakie uprawnienia ma właściciel działki, na której stoi budynek należący do kogoś innego? Czy np. może postawić ogrodzenie i uniemożliwić mieszkańcom budynku wchodzenie do niego, albo zażądać opłaty za użytkowany teren znajdujący się pod budynkiem? Pytanie dotyczy sytuacji, gdy nie jest ustanowiona droga konieczna.

Masz inne pytanie do prawnika?

5.4.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Uprawnienia właścicielskie

Zgodnie z zasadą prawa cywilnego - superficies solo cedit - do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jeżeli na mocy przepisów szczególnych nie stanowią odrębnego od gruntu przedmiotu własności. Jeżeli budynek stanowi odrębny przedmiot własności, jego właścicielom służy ochrona zarówno petytoryjna jak i posesoryjna. Wszelkie czynności ograniczające korzystanie z własności mogą być zaskarżane do sądu. Fakt braku ustanowienia drogi koniecznej nie ma tu żadnego znaczenia.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne