Uprawnienie do przeliczenia emerytury

Pytanie:

Przebywając na wcześniejszej emeryturze wykonywałem dodatkową pracę, czy mogę zwrócić się o przeliczenie emerytury?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.4.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Uprawnienie do przeliczenia emerytury

Z tytułu wykonywania dodatkowego zatrudnienia, od którego były odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne, określonego w art. 104 ust 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, osobie uprawnionej do pobierania świadczenia emerytalnego lub rentowego przysługuje:

a) prawo wystąpienia z wnioskiem o doliczenie okresu zatrudnienia do stażu pracy,

b) prawo wystąpienia z wnioskiem o ponowne ustalenie podstawy wymiaru świadczenia.

Zgodnie z treścią powołanego przepisu art. 104 ust. 2, chodzi o:

(...) zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności.

Regulację powyższą stosuje się również:

(...) do emerytów i rencistów osiągających przychód z tytułu działalności wykonywanej za granicą.

Wniosek o ponowne obliczenie podstawy wymiaru emerytury można złożyć w ZUS w każdym czasie. Przeliczenie podstawy wymiaru nie jest uzależnione od ustania ubezpieczenia, czy też daty złożenia poprzedniego wniosku. Z powyższego wynika, że przeliczanie podstawy wymiaru świadczenia odbywa się zawsze na wniosek osoby zainteresowanej. W tym zakresie ZUS jest związany granicami wniosku. Warto jednak wiedzieć, że gdy emeryt nie sprecyzuje dokładnie, z jakiego okresu chce mieć przeliczoną podstawę wymiaru świadczenia, a tylko złoży niezbędne dokumenty, ZUS zobowiązany jest do wybrania wariantu najkorzystniejszego dla wnioskodawcy. Osoba, która chce wystąpić z wnioskiem o przeliczenie emerytury, musi wiedzieć, że od tego, z jakiego okresu wskaże zarobki do ustalenia na nowo podstawy wymiaru emerytury będzie zależała wysokość kwoty bazowej, a ta, obok liczby okresów składkowych i nieskładkowych oraz wysokości zarobków, ma istotny wpływ na wysokość świadczenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Emerytura kierowcy ciężarowego adr

17.12.2017 przez: ladaca669

Emerytura na nowych czy starych zasadach

19.4.2017 przez: emilkaaa