Uproszczone postępowanie karne

Pytanie:

Kiedy i dlaczego istnieje możliwość zastosowania w postępowaniu karnym procedury uproszczonej? Jakie są przesłanki do jej zastosowania? Kogo ona dotyczy? Kto bierze w niej udział? Które przepisy mówią o procedurze uproszczonej i czy są jakieś przepisy poza kodeksem postępowania karnego, które mają do procedury uproszczonej zastosowanie?

Masz inne pytanie do prawnika?

1.12.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Uproszczone postępowanie karne

 

Postępowanie uproszczone w procedurze karnej jest jednym postępowań szczególnych uregulowanych w rozdziale 51 działu X kodeksu postępowania karnego. W trybie uproszczonym prowadzi się postępowanie w sprawach o przestępstwa: - zagrożone karą nie przekraczającą 3 lat pozbawienia wolności, - przewidziane w art. 159 (bójka lub pobicie) , 189 § 1 (uwięzienie), art. 204 § 3 (zwabienie lub uprowadzenie osoby w celu uprawniania prostytucji za granicą), art. 207 § 1 (znęcanie sie fizycznie lub psychiczne nad osoba najbliższą) i art. 262 § 2 (ograbienie zwłok lub grobu) Kodeksu karnego. W postępowaniu uproszczonym mogą być też prowadzone sprawy o przestępstwa z aty. 278 § 1 (kradzież), art. 279 § 1 (kradzież z włamaniem), art. 284 § 2 (przywłaszczenie ruchomej rzeczy powierzonej), art. 286 § 1 i 2 (oszustwo), art. 288 § 1 (zniszczenie lub uszkodzenie cudzej rzeczy), art. 289 § 1 (porwanie pojazdu), art. 290 § 1 (wyrąb drzewa w celu przywłaszczenia) oraz w art. 291 § 1 (paserstwo) Kodeksu karnego - jeżeli wartość przedmiotu przestępstwa albo szkoda wyrządzona lub zamierzona nie przekracza dwudziestokrotnej wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia. Przepisy określające tryb uproszczony są podstawą funkcjonowania postępowania z oskarżenia prywatnego, postępowania nakazowego, postępowania w sprawach o wykroczenia oraz o wykroczenia żołnierzy (jako postępowań szczególnych). Organami prowadzącymi dochodzenie są: 1) Policja , 2) organy Straży Granicznej, UOP-u oraz finansowe organy dochodzenia w zakresie ich właściwości, 3) inne organy przewidziane w przepisach szczególnych (m.in.: organy żandarmerii wojskowej w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych, urzędy celne w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, urzędy skarbowe).

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne