Usługi obce

Pytanie:

"W ramach usługi kolonii organizujemy zwiedzanie twierdzy. Twierdza składa się z kilku obiektów. Jesteśmy dzierżawcą jednego z nich. Zwiedzanie polega na przejściu trasą bezpłatną, zwiedzaniu naszego obiektu oraz przejściu przez kompleks płatny. Kupujemy dla uczestników bilety wstępu, ale korzystamy wyłącznie z własnego pracownika (przewodnika). Czy taki sposób zwiedzania mamy traktować jako usługę obcą, czy własną?"

Odpowiedź prawnika: Usługi obce

Niekiedy trudno jest zakwalifikować daną usługę jako usługę własną biura podróży czy usługę nabywaną od innych podatników dla bezpośredniej korzyści nabywcy usługi. W takiej sytuacji najlepiej jest podzielić usługę na dwie – przykładowo zakup biletów wstępu na dany obiekt będzie usługą obcą, natomiast zwiedzanie części obiektu będącego w posiadaniu świadczącego usług oraz korzystanie z usług zatrudnionego przez podatnika przewodnika będzie usługą własną.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika