Ustalanie czynszu w lokalu z przydziału

Pytanie:

Problem dotyczy domu wielomieszkaniowego, będącego od 1945 r. do lat 90. pod tzw. szczególnym trybem najmu (kwaterunkiem). Jest on własnością osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Jeden z lokali jest zajęty na mocy wyroku sądowego o wstąpieniu w najem syna po śmierci matki, która lokal otrzymała w 1975 r. od urzędu miejskiego na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale lokalu. Czy właściciel lokalu ma jakieś ograniczenia w ustalaniu czynszu najmu dla tego lokatora?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.12.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ustalanie czynszu w lokalu z przydziału

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego stanowi, iż do dnia 31 grudnia 2004 r., w stosunkach najmu powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy (ustawa weszła w życie 10 lipca 2001r.), wysokość czynszu w lokalach, w których obowiązywał w dniu wejścia w życie ustawy czynsz regulowany, nie może przekraczać w stosunku rocznym 3% wartości odtworzeniowej lokalu. Z kolei czynsz ze stosunku najmu lokali, nawiązanego na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale, położonych w domach stanowiących własność osób fizycznych albo lokali stanowiących własność takich osób, w dniu wejścia w życie ustawy o ochronie praw lokatorów, ustalany był zgodnie z przepisami o czynszu regulowanym. W związku z tym, do 31 grudnia 2004 r., czynsz najmu lokalu, nawiązanego na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale, nie może przekroczyć 3% wartości odtworzeniowej lokalu.

Porady prawne

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne