Używanie samochodu z leasingu do celów służbowych

Pytanie:

"Pracownica naszej firmy używa samochodu osobowego wziętego przez jej męża w leasing w Niemczech. Nasza firma jest firmą polską i działa wyłącznie na rynku polskim. Mąż pracownicy mieszka i pracuje w Niemczech i tam podpisał umowę leasingową (leasing dla osób fizycznych). Firma leasingowa została poinformowana, że samochód używa żona leasingobiorcy (informacja na specjalnym formularzu firmy leasingowej). Czy można podpisać z pracownicą umowę o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, aby rozliczać jazdy lokalne w ramach ryczałtu pieniężnego?"

Odpowiedź prawnika: Używanie samochodu z leasingu do celów służbowych

Zarówno art. 34a ustawy o transporcie drogowym, jak i wydane na jego podstawie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. 2002 Nr 27 poz. 271 ze zm.) mówią o używaniu samochodu niebędącego własnością pracodawcy. Przepisy nie stawiają natomiast wymogu, by samochód ten był własnością pracownika. Może to być samochód, który tylko znajduje się w posiadaniu czy nawet tylko dzierżeniu (gdy pracownik fizycznie włada nad samochodem, ale nie ma woli posiadania go dla siebie, lecz dla innej osoby) pracownika. Nie jest przy tym istotne, na jakiej podstawie pracownik owo posiadanie czy dzierżenie uzyskał. W związku z tym jak najbardziej dopuszczalne jest podpisanie umowy o używanie przez pracownicę do celów służbowych samochodu wziętego w leasing za granicą przez jej męża.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika