VAT od miejsca postojowego

Pytanie:

"1. Jakiej wysokości należy zapłacić vat za miejsce postojowe kupując mieszkanie w spółdzielni mieszkaniowej chodzi o nabycie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu (nowe, aktualnie budowane mieszkanie). Czy można traktować miejsce postojowe ulokowane w podziemiach budynku jako infrastrukturę towarzyszącą (7% vat)? 2. Jeżeli 22%, to czy osoba kupująca może uzyskać zwrot 15/22 podatku czyli ok. 68%? 3. Czy spółdzielnia ma prawo zmuszać kupującego mieszkanie do wykupienia miejsca postojowego?"

Odpowiedź prawnika: VAT od miejsca postojowego

ad. 1 Ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stanowi czynność zrównaną z dostawą towarów (por. art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy), a w konsekwencji traktowane jest jak dostawa towarów. Oznacza to, że czynność ta podlega opodatkowaniu stawką 7% jako dostawa obiektu budownictwa mieszkaniowego lub ich części (por. art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy o podatku od towarów i usług).

Jednocześnie należy zauważyć, iż podobnej zasady przepisy nie przewidują w przypadku ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do miejsca postojowego. Prowadzi to do wniosku, iż czynność tą należy traktować jako świadczenie usługi. Usługa ta, jako niewymieniona wśród opodatkowanych stawką obniżoną, będzie opodatkowana stawką podstawową 22%.

W szczególności nie jest możliwe potraktowanie ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do miejsca postojowego jako infrastruktury towarzyszącej (opodatkowaniu stawką 7% podlegają zresztą roboty związane z infrastrukturą towarzyszącą, nie samo nabycie tej infrastruktury).

ad. 2 Nie jest to w chwili obecnej możliwe i raczej nie należy się spodziewać, aby było to możliwe w przyszłości. Co prawda trwają pracę nad przepisami regulującymi zwrot różnicy podatku, lecz zwrot ten ma dotyczyć podatku zapłaconego w związku z prowadzonymi przez osoby fizyczne we własnym zakresie pracami budowlanymi, nie zaś zakupów mieszkaniowych.

ad. 3

Co do tej kwestii należy stwierdzić, iż uzależnione jest to od warunków właściwie czysto „technicznych”. Jeżeli dla danego budynku zostały zaplanowane i wyznaczone miejsca postojowe z przypisaniem do konkretnych lokali (wyznaczone na działce, na której stoi budynek), to należy stwierdzić, iż jest to konieczność wynikająca z natury nabywanego prawa. Miejsce postojowe jest wtedy przynależnością prawa, nie może zatem być prawo nabyte bez miejsca postojowego.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika