Ważność uchwały podejmowanej w trybie obiegowym

Pytanie:

Zarząd Wspólnoty przygotował projekt uchwały i zdecydował głosować nad tą uchwałą w drodze indywidualnego zbierania głosów. Po zebraniu głosów od większości właścicieli i mając już ponad 50 % (Liczone udziałami) głosów "za", Zarząd zaprzestał zbierania dalszych głosów, uznając, że uchwała została podjęta. Czy takie głosowanie jest ważne? Czy uchwała podjęta bez udziału w głosowaniu niektórych właścicieli lokali ma moc prawną?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.9.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ważność uchwały podejmowanej w trybie obiegowym

Przeprowadzenie głosowania w drodze indywidualnego zbierania głosów powinno obejmować wszystkich właścicieli, uprawnionych do oddania głosu. Nie ma w tym przypadku znaczenia fakt, iż nawet przy sprzeciwie na podjęcie uchwały przez pozostałych właścicieli, uchwała byłaby przyjęta wymaganą większością. Każdy z właścicieli ma prawo i obowiązek uczestniczyć w zarządzie rzeczą wspólną. Odjęcie tego prawa poprzez uniemożliwienie niektórym z właścicieli możliwości oddania głosu jest naruszeniem prawa, a uchwała podjęta w opisany w stanie faktycznym sposób nie ma żadnej mocy wiążącej. Nie można bowiem mówić o podjęciu uchwały, gdy nie wszyscy uprawnieni wypowiedzieli się co do jej treści. Dlatego też uchwała podjęta w taki sposób nie posiada mocy prawnej.

Porady prawne

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne