Weksel gwarancyjny

Pytanie:

Jak w świetle szerszej wiedzy niż ja dysponuję należy interpretować zastosowanie weksla wręczonego jako gwarancyjny in blanco? Porozumienie wekslowe jest więc sprawą wtórną, dopóki nie uzyska się odpowiedzi na to pytanie. Jak należy rozumieć abstrakcyjność weksla in blanco w świetle w/w jeśli zaspokojenie z weksla gwarancyjnego in blanco może nastąpić jedynie w razie nieuczynienia zadość przez wystawcę określonej innej wierzytelności remitenta.

Masz inne pytanie do prawnika?

24.10.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Weksel gwarancyjny

Weksle in blanco najczęściej wystawiane są w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających ze stosunku podstawowego - np. z umowy dostawy. Jednakże zgodnie z przyjętą w doktrynie tezą, zobowiązanie wekslowe jest abstrkcyjne,co oznacza że istnieje niezależnie od stosunku podstawowego. W przytoczonym przykładzie zobowiązanie wekslowe jest ważne, nawet gdyby okazało się, że umowa dostawy byłaby nieważna. Zobowiązanie wekslowe stanowi bowiem niezależne od przyczyn wystawienia weksla ważne zobowiązanie wystawcy weksla. Najczęściej przy wystawieniu weksla in blanco strony tego stosunku zobowiązaniowego spisują tzw. deklarację wekslową, która określa w jakich przypadkach i w jakim zakresie weksel może być wypełniony. Deklaracja wekslowa osłabia abstrakcyjność weksla w tym znaczeniu, iż strony stosunku wekslowego związane są ową deklaracją. Jeżeli np. wierzyciel wekslowy wypełni weksel niezgodnie z deklaracją, strona zobowiązana może podnieść przeciwko wierzycielowi wekslowemu zarzut wynikający z niezgodnego z deklaracją wypełnienia weksla.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne