Właściwość sądu dla byłego przedsiębiorcy

Pytanie:

Przez jakiś czas nieistotne było czy przedsiębiorca wciąż prowadzi działalność gospodarczą. Nawet jeżeli zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, to sprawę rozpatrywał sąd gospodarczy. A tu dziś sąd ten wezwał mnie do wykazania, czy pozwany wciąż prowadzi działalność gospodarczą, pod rygorem uznania, że sąd gospodarczy nie jest właściwym w tej sprawie. Czy znów zmieniły się przepisy?

Masz inne pytanie do prawnika?

25.3.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Właściwość sądu dla byłego przedsiębiorcy

Zgodnie z art. 479[1] § 1 przepisy dotyczące postępowania w sprawach gospodarczych stosuje się w sprawach ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami, w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej (sprawy gospodarcze). Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej przez którąkolwiek ze stron stosunku cywilnego po jego powstaniu nie wyłącza zastosowania przepisów niniejszego działu. Wprost z treści przepisów wynika, że zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej przez daną osobę nie wyłącza zastosowania przepisów dotyczących postępowania w sprawach gospodarczych, jeżeli dana kwestia wynika z czynności dokonanych przez tą osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

Porady prawne

Jednakże z at. 2 ust. 1 ustawy o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych sprawami gospodarczymi są sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Tak więc w przedmiotowej sprawie właściwy będzie sąd cywilny (osoba ta nie prowadzi już działalności gospodarczej), jednak do postępowania tego zastosowanie będą miały przepisy dotyczące postępowania przed sądami gospodarczymi. Ma więc istotne znaczenie dla właściwości sądu czy w chwili obecnej jest osoba ta jest jeszcze przedsiębiorcą.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne