Właściwość sądu w sprawach zniesienia służebności gruntowej

Pytanie:

"Jaki tryb i jaki sąd, będą właściwe dla zniesienia służebności gruntowej? "

Odpowiedź prawnika: Właściwość sądu w sprawach zniesienia służebności gruntowej

Powinno się wytoczyć powództwo (zatem będzie to tryb procesowy – tak S. Rudnicki w cytowanym wyżej Komentarzu)
w sądzie rejonowym właściwym miejscowo ze względu na położenie nieruchomości.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika