Właściwy sąd w sprawie uchylenia prawomocnego mandatu karnego

Pytanie:

Jaki sąd jest właściwy w sprawie uchylenia prawomocnego mandatu karnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

10.1.2012

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Właściwy sąd w sprawie uchylenia prawomocnego mandatu karnego

Uchylenie mandatu karnego następuje na wniosek ukaranego złożony w zawitym terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się mandatu lub z urzędu. Właściwym do uchylenia mandatu jest sąd, w okręgu którego nastąpiło ukaranie sprawcy (art. 101 § 2 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Przy ustalaniu, czy istnieje podstawa do uchylenia prawomocnego mandatu karnego, bezprzedmiotowe są rozważania nie tylko w przedmiocie winy, ale i w takich kwestiach, jak: czy grzywnę nałożył uprawniony funkcjonariusz (podmiotowo i przedmiotowo), czy nie przekracza ona górnej granicy dopuszczalnej w postępowaniu mandatowym, a także jej górnej granicy przewidzianej w sankcji za dane wykroczenie, czy funkcjonariusz dokonał stosownych pouczeń itp. Wszelkie tego rodzaju naruszenia przepisów powinny być przedmiotem analizy przełożonego funkcjonariusza, który się ich dopuścił (Janusz Lewiński op.cit.). Po stwierdzeniu przez sąd podstaw do uchylenia mandatu nakazuje się podmiotowi, na rachunek którego pobrano grzywnę, zwrot uiszczonej kwoty.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

jazda po alkoholu

10.2.2021 przez: miracle

mandat za picie - odmówiłem przyjęcia

11.8.2020 przez: ciapaty

kradzież piwa, nieodrobienie kary

24.7.2018 przez: Sebascz4444