Wniosek o zgłoszenie działalności gospodarczej

Pytanie:

"Chcę zarejestrować działalność i muszę podać jej rodzaj. Gdzie mogę znaleźć informacje co do rodzajów działalności, poza podziałem ogólnym, jak np. budownictwo, usługi etc."

Odpowiedź prawnika: Wniosek o zgłoszenie działalności gospodarczej

W każdym przypadku we wniosku o zgłoszenie działalności gospodarczej należy podać jej przedmiot zgodnie z istniejącą Polską Klasyfikacją Działalności (PKD). Jest to warunek uzyskania rejestracji takiego podmiotu. Polska Klasyfikacja Działalności zawiera hierarchicznie usystematyzowany podział zbiorów działalności społeczno-gospodarczej opracowany na podstawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej Unii Europejskiej. PKD jest opublikowane w formie rozporządzenia.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika