Wolontariusze a koszty

Pytanie:

Czy w fundacji są kosztami uzyskania przychodów: wyżywienie wolontariuszy, którzy cały dzień budują pensjonat służący celom statutowym fundacji, koszty dojazdów do pracy wolontariuszy j.w., zakwaterowania wolontariuszy j.w.? Czy poniesione koszty j.w. są kosztami uzyskania przychodów?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.10.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wolontariusze a koszty

Zgodnie z art. 45 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, korzystający ma obowiązek m.in. pokrywać, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, koszty podróży służbowych i diet. Korzystający może pokrywać, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, także inne niezbędne koszty ponoszone przez wolontariusza, związane z wykonywaniem świadczeń na rzecz korzystającego.

Na gruncie natomiast art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Jeżeli zatem budowa pensjonatu ma służyć osiągnięciu przez fundację przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, to wyżywienie wolontariuszy, którzy cały dzień budują pensjonat, koszty dojazdów do pracy wolontariuszy i zakwaterowania wolontariuszy, powinny być uznane za koszty uzyskani przychodów fundacji.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Nowe obostrzenia i wsparcie dla seniorów

Nowe obostrzenia i wsparcie dla seniorów

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną rząd reaguje na bieżąco i wprowadza kolejne zasady bezpieczeństwa. Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa jest obecnie jego priorytetem. Od soboty, 24 października cała Polska zostanie objęta obostrzeniami czerwonej strefy. Wśród (...)

"Zawodowi" wolontariusze

25-letniemu Kamilowi L., 50-letniej Renacie K. i 52-letniemu Jerzemu K. zostały przedstawione zarzuty za niestosowanie się do aktualnych przepisów podczas przeprowadzania zbiórki pieniędzy. Organizatorzy odsprzedawali puszki "zawodowym" wolontariuszom, którzy z otrzymanych (...)

Wolontariat ponad granicami - promocja mobilności młodzieży

Wolontariat ponad granicami - promocja mobilności młodzieży

Komisja Europejska przedstawiła w czwartek (3 lipcz br.) rekomendacje dla państw członkowskich, by promować udział młodych ludzi poniżej 30. roku życia w wolontariacie w całej Europie. "Musimy stworzyć młodzieży więcej możliwości pracy jako wolontariusze w innych krajach UE, doceniając (...)

Wolontariat zamiast praktyki

Wolontariat zamiast praktyki

Na praktykach nie dla wszystkich chętnych starcza miejsca. Ograniczone możliwości mają też młodsi studenci. Nie oznacza to jednak, że są skazani na roznoszenie ulotek lub udzielanie korepetycji – ciekawsza może być praca w organizacjach pozarządowych. W Polsce działa ponad 40 tysięcy (...)

Łatwiej będzie pomagać biedniejszym krajom

Łatwiej będzie pomagać biedniejszym krajom

Polscy wolontariusze będą wysyłani do Afganistanu, aby pomagać miejscowej ludności. Misjonarzom łatwiej będzie budować szkoły w Afryce. To zakłada projekt ustawy o pomocy zagranicznej, który przygotowało MSZ. (...) - Wolontariat międzynarodowy jest powszechną metodą wspomagania pomocy (...)

Ochrona znaku czerwonego krzyża

Ochrona znaku czerwonego krzyża

W związku z przypadkami nadużywania przez nieuprawnione podmioty znaku czerwonego krzyża warto przypomnieć, że prawo do używania tego znaku jako rozpoznawczego i ochronnego przysługuje tylko w przypadkach i na zasadach określonych w międzynarodowym prawie humanitarnym. Prawo to (...)

Nowe zasady profilaktyki przeciw COVID-19 i kolejne powiaty w strefie czerwonej

Nowe zasady profilaktyki przeciw COVID-19 i kolejne powiaty w strefie czerwonej

Od 17 października w całym kraju rząd wprowadza nowe narzędzia do walki z koronawirusem. W zależności od rozwoju sytuacji będzie na bieżąco reagować i wprowadzać kolejne ograniczenia. Wszystko po to, aby ratować zdrowie i życie Polaków. Co zmieni się od najbliższej soboty? M.in. (...)

Wolontariat musi szczególnie dbać o ochronę danych beneficjentów...

Wolontariat musi szczególnie dbać o ochronę danych beneficjentów...

Organizacje pracujące na rzecz innych (tzw. wolontariaty) w związku ze swoją działalnością przetwarzają ogromne ilości danych osobowych. Często są to dane wymagające szczególnej ochrony, których pozyskiwanie wiąże się ze zwiększonymi ryzykami naruszenia praw i wolności (...)

Czy warto zapisać dziecko do klubu dziecięcego?

Czy warto zapisać dziecko do klubu dziecięcego?

Klub dziecięcy - czyli co? Klub dziecięcy jest jedną z form opieki nad małymi dziećmi (do 3 r.ż.), których celem jest pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi (opieką nad dziećmi). Realizuje te same funkcje, które pełni żłobek, ale w mniejszym zakresie (...)

Może zapisać dziecko do żłobka?

Może zapisać dziecko do żłobka?

Czym jest żłobek? Chcesz wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim albo wychowawczym? A może chcesz zacząć nową pracę? Zapisz swoje dziecko do żłobka. Żłobek jest jedną z kilku form opieki nad małymi dziećmi (do 3 r.ż.), których celem jest pomoc rodzicom w godzeniu (...)

Czy możesz opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne dobrowolnie? (stan prawny obowiązujący do dnia 1 października 2004 r.)

Czy możesz opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne dobrowolnie? (stan prawny obowiązujący do dnia 1 października 2004 r.)

Ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia, stanowiące ubezpieczenie zdrowotne, umożliwia bezpłatne korzystanie ze świadczeń zdrowotnych na terenie Polski. Świadczenia, które nie są finansowane przez Fundusz określa ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym (...)

List Rzecznika Praw Dziecka do Wolontariuszy

List Rzecznika Praw Dziecka do Wolontariuszy

Z okazji obchodzonego 5 grudnia Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystosował specjalny list do wszystkich, którzy dobrowolnie i bezinteresownie poświęcają swój wolny czas dla innych.List Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka do WolontariuszyŹródło: (...)

Spada liczba osób bezdomnych w Polsce

Spada liczba osób bezdomnych w Polsce

W połowie lutego już po raz piąty przeprowadzono Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych. Pracownicy ośrodków pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, wolontariusze, a także strażnicy miejscy i policjanci odwiedzili różne miejsca, w których na co (...)

Polska w kwestii przyjmowania imigrantów...

Polska w kwestii przyjmowania imigrantów...

Polska nie poprze porozumienia Global Compact ws. migracji. Poza tym szykują się zmiany ustawy o cudzoziemcach. Stanowisko wobec Globalnego Porozumienia ONZ na rzecz bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji Rada Ministrów przyjęła stanowisko wobec Globalnego Porozumienia ONZ (...)

Dane osobowe z monitoringu niechronione

Dane osobowe z monitoringu niechronione

W Polsce brakuje przepisów prawa, które dostatecznie chroniłyby dane osobowe obywateli pozyskane w wyniku monitoringu. Nie ma też regulacji określających jednolite zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego w miejscach publicznych. Brakuje również niezależnego organu, który weryfikowałby (...)

Umowa Orange z rządem w sprawie cyfryzacji

Umowa Orange z rządem w sprawie cyfryzacji

Podpisano Porozumienie w sprawie współpracy przy realizacji Projektu systemowego - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz działań na rzecz podnoszenia kompetencji cyfrowych pokolenia 50 . Porozumienie zapewniające wsparcie dla projektu Latarnicy Polski Cyfrowej podpisali (...)

Konferencja

Konferencja "Razem bezpieczniej"

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się konferencja podsumowująca realizację rządowego programu "Razem bezpieczniej" w 2008 r. i prezentująca projekty z poszczególnych obszarów programu. W spotkaniu wzięło udział ok. 200 gości, w tym przedstawiciele Policji, (...)

Projekt utworzenia fundacji pod roboczą nazwą

Projekt utworzenia fundacji pod roboczą nazwą "Cyfrowa Polska"

Prezes UKE zaprasza do udziału w konsultacjach w przedmiocie potrzeby powołania fundacji, której zadaniem będzie propagowanie wszelkich tematów związanych z procesem przejścia z nadawania analogowego na cyfrowe.  Cele fundacji Mając na uwadze, iż wyłączenie nadawania (...)

Resort pracy chce dyskryminować stowarzyszenia?

Resort pracy chce dyskryminować stowarzyszenia?

Resort pracy przygotowuje nowelizację, która będzie dyskryminowała stowarzyszenia - uważa rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski po licznych skargach przedstawicieli organizacji pozarządowych wystąpił do ministra pracy i polityki społecznej o zmiany w projekcie nowelizacji o wolontariacie, (...)

Co drugi sędzia spóźnia się na rozprawę

Co drugi sędzia spóźnia się na rozprawę

Prawie połowa procesów (46 proc.) nie rozpoczęła się punktualnie, najczęściej (45 proc.) spóźnienie wynosiło 5-15 minut. W jednej trzeciej przypadków (32 proc.), gdy rozprawę odwołano, ktoś na nią czekał, ponieważ nie został o tym poinformowany – pisze Rzeczpospolita, (...)

Nowe obostrzenia i wsparcie dla seniorów

Nowe obostrzenia i wsparcie dla seniorów

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną rząd reaguje na bieżąco i wprowadza kolejne zasady bezpieczeństwa. Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa jest obecnie jego priorytetem. Od soboty, 24 października cała Polska zostanie objęta obostrzeniami czerwonej strefy. Wśród (...)

"Zawodowi" wolontariusze

25-letniemu Kamilowi L., 50-letniej Renacie K. i 52-letniemu Jerzemu K. zostały przedstawione zarzuty za niestosowanie się do aktualnych przepisów podczas przeprowadzania zbiórki pieniędzy. Organizatorzy odsprzedawali puszki "zawodowym" wolontariuszom, którzy z otrzymanych (...)

Wolontariat ponad granicami - promocja mobilności młodzieży

Wolontariat ponad granicami - promocja mobilności młodzieży

Komisja Europejska przedstawiła w czwartek (3 lipcz br.) rekomendacje dla państw członkowskich, by promować udział młodych ludzi poniżej 30. roku życia w wolontariacie w całej Europie. "Musimy stworzyć młodzieży więcej możliwości pracy jako wolontariusze w innych krajach UE, doceniając (...)

Wolontariat zamiast praktyki

Wolontariat zamiast praktyki

Na praktykach nie dla wszystkich chętnych starcza miejsca. Ograniczone możliwości mają też młodsi studenci. Nie oznacza to jednak, że są skazani na roznoszenie ulotek lub udzielanie korepetycji – ciekawsza może być praca w organizacjach pozarządowych. W Polsce działa ponad 40 tysięcy (...)

Łatwiej będzie pomagać biedniejszym krajom

Łatwiej będzie pomagać biedniejszym krajom

Polscy wolontariusze będą wysyłani do Afganistanu, aby pomagać miejscowej ludności. Misjonarzom łatwiej będzie budować szkoły w Afryce. To zakłada projekt ustawy o pomocy zagranicznej, który przygotowało MSZ. (...) - Wolontariat międzynarodowy jest powszechną metodą wspomagania pomocy (...)

Ochrona znaku czerwonego krzyża

Ochrona znaku czerwonego krzyża

W związku z przypadkami nadużywania przez nieuprawnione podmioty znaku czerwonego krzyża warto przypomnieć, że prawo do używania tego znaku jako rozpoznawczego i ochronnego przysługuje tylko w przypadkach i na zasadach określonych w międzynarodowym prawie humanitarnym. Prawo to (...)

Nowe zasady profilaktyki przeciw COVID-19 i kolejne powiaty w strefie czerwonej

Nowe zasady profilaktyki przeciw COVID-19 i kolejne powiaty w strefie czerwonej

Od 17 października w całym kraju rząd wprowadza nowe narzędzia do walki z koronawirusem. W zależności od rozwoju sytuacji będzie na bieżąco reagować i wprowadzać kolejne ograniczenia. Wszystko po to, aby ratować zdrowie i życie Polaków. Co zmieni się od najbliższej soboty? M.in. (...)

Wolontariat musi szczególnie dbać o ochronę danych beneficjentów...

Wolontariat musi szczególnie dbać o ochronę danych beneficjentów...

Organizacje pracujące na rzecz innych (tzw. wolontariaty) w związku ze swoją działalnością przetwarzają ogromne ilości danych osobowych. Często są to dane wymagające szczególnej ochrony, których pozyskiwanie wiąże się ze zwiększonymi ryzykami naruszenia praw i wolności (...)

Czy warto zapisać dziecko do klubu dziecięcego?

Czy warto zapisać dziecko do klubu dziecięcego?

Klub dziecięcy - czyli co? Klub dziecięcy jest jedną z form opieki nad małymi dziećmi (do 3 r.ż.), których celem jest pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi (opieką nad dziećmi). Realizuje te same funkcje, które pełni żłobek, ale w mniejszym zakresie (...)

Może zapisać dziecko do żłobka?

Może zapisać dziecko do żłobka?

Czym jest żłobek? Chcesz wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim albo wychowawczym? A może chcesz zacząć nową pracę? Zapisz swoje dziecko do żłobka. Żłobek jest jedną z kilku form opieki nad małymi dziećmi (do 3 r.ż.), których celem jest pomoc rodzicom w godzeniu (...)

Czy możesz opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne dobrowolnie? (stan prawny obowiązujący do dnia 1 października 2004 r.)

Czy możesz opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne dobrowolnie? (stan prawny obowiązujący do dnia 1 października 2004 r.)

Ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia, stanowiące ubezpieczenie zdrowotne, umożliwia bezpłatne korzystanie ze świadczeń zdrowotnych na terenie Polski. Świadczenia, które nie są finansowane przez Fundusz określa ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym (...)

List Rzecznika Praw Dziecka do Wolontariuszy

List Rzecznika Praw Dziecka do Wolontariuszy

Z okazji obchodzonego 5 grudnia Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystosował specjalny list do wszystkich, którzy dobrowolnie i bezinteresownie poświęcają swój wolny czas dla innych.List Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka do WolontariuszyŹródło: (...)

Spada liczba osób bezdomnych w Polsce

Spada liczba osób bezdomnych w Polsce

W połowie lutego już po raz piąty przeprowadzono Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych. Pracownicy ośrodków pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, wolontariusze, a także strażnicy miejscy i policjanci odwiedzili różne miejsca, w których na co (...)

Polska w kwestii przyjmowania imigrantów...

Polska w kwestii przyjmowania imigrantów...

Polska nie poprze porozumienia Global Compact ws. migracji. Poza tym szykują się zmiany ustawy o cudzoziemcach. Stanowisko wobec Globalnego Porozumienia ONZ na rzecz bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji Rada Ministrów przyjęła stanowisko wobec Globalnego Porozumienia ONZ (...)

Dane osobowe z monitoringu niechronione

Dane osobowe z monitoringu niechronione

W Polsce brakuje przepisów prawa, które dostatecznie chroniłyby dane osobowe obywateli pozyskane w wyniku monitoringu. Nie ma też regulacji określających jednolite zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego w miejscach publicznych. Brakuje również niezależnego organu, który weryfikowałby (...)

Umowa Orange z rządem w sprawie cyfryzacji

Umowa Orange z rządem w sprawie cyfryzacji

Podpisano Porozumienie w sprawie współpracy przy realizacji Projektu systemowego - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz działań na rzecz podnoszenia kompetencji cyfrowych pokolenia 50 . Porozumienie zapewniające wsparcie dla projektu Latarnicy Polski Cyfrowej podpisali (...)

Konferencja

Konferencja "Razem bezpieczniej"

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się konferencja podsumowująca realizację rządowego programu "Razem bezpieczniej" w 2008 r. i prezentująca projekty z poszczególnych obszarów programu. W spotkaniu wzięło udział ok. 200 gości, w tym przedstawiciele Policji, (...)

Projekt utworzenia fundacji pod roboczą nazwą

Projekt utworzenia fundacji pod roboczą nazwą "Cyfrowa Polska"

Prezes UKE zaprasza do udziału w konsultacjach w przedmiocie potrzeby powołania fundacji, której zadaniem będzie propagowanie wszelkich tematów związanych z procesem przejścia z nadawania analogowego na cyfrowe.  Cele fundacji Mając na uwadze, iż wyłączenie nadawania (...)

Resort pracy chce dyskryminować stowarzyszenia?

Resort pracy chce dyskryminować stowarzyszenia?

Resort pracy przygotowuje nowelizację, która będzie dyskryminowała stowarzyszenia - uważa rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski po licznych skargach przedstawicieli organizacji pozarządowych wystąpił do ministra pracy i polityki społecznej o zmiany w projekcie nowelizacji o wolontariacie, (...)

Co drugi sędzia spóźnia się na rozprawę

Co drugi sędzia spóźnia się na rozprawę

Prawie połowa procesów (46 proc.) nie rozpoczęła się punktualnie, najczęściej (45 proc.) spóźnienie wynosiło 5-15 minut. W jednej trzeciej przypadków (32 proc.), gdy rozprawę odwołano, ktoś na nią czekał, ponieważ nie został o tym poinformowany – pisze Rzeczpospolita, (...)

Polska buduje szkoły w Afryce

Polska buduje szkoły w Afryce

Polscy wolontariusze będą wysyłani do Afganistanu, aby pomagać miejscowej ludności. Misjonarzom łatwiej będzie budować szkoły w Afryce. To zakłada projekt ustawy o pomocy zagranicznej, który przygotowało MSZ Polska wydaje obecnie 1 mld zł rocznie na pomoc dla najbiedniejszych krajów świata. (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Samochód prywatny wolontariusza

Samochód prywatny wolontariusza

Chciałbym się dowiedzieć, czy aby używać samochodu prywatnego do realizacji celów fundacji potrzebna jest osobna umowa z właścicielem pojazdu, który jako wolontariusz pracuje na rzecz fundacji? (...)

Zawarcie umowy o wolontariat z pracownikiem

Zawarcie umowy o wolontariat z pracownikiem

Stowarzyszenie nasze w ramach statutowych prowadzi dom opieki, w którym jako pracodawca zatrudnia pracowników na umowę o pracę (nie są to członkowie stowarzyszenia). Jednak niektóre osoby z tych (...)

Wolontariusz prezesem zarządu

Wolontariusz prezesem zarządu

Witam serdecznie! Zamierzam niedługo utworzyć wraz ze wspólnikiem Spółkę z o.o. Czy na stanowiska członków zarządu spółki, w tym prezesa zarządu, można powołać chętne osoby na zasadzie (...)

Zawarcie umowy o wolontariat z pracownikiem

Zawarcie umowy o wolontariat z pracownikiem

Stowarzyszenie nasze w ramach statutowych prowadzi dom opieki, w którym jako pracodawca zatrudnia pracowników na umowę o pracę (nie są to członkowie stowarzyszenia). Jednak niektóre osoby z tych (...)

Wolontariusz prezesem zarządu

Wolontariusz prezesem zarządu

Witam serdecznie! Zamierzam niedługo utworzyć wraz ze wspólnikiem Spółkę z o.o. Czy na stanowiska członków zarządu spółki, w tym prezesa zarządu, można powołać chętne osoby na zasadzie (...)

Samochód prywatny wolontariusza

Samochód prywatny wolontariusza

Chciałbym się dowiedzieć, czy aby używać samochodu prywatnego do realizacji celów fundacji potrzebna jest osobna umowa z właścicielem pojazdu, który jako wolontariusz pracuje na rzecz fundacji? (...)

Zwrot kosztów nieprofesjonalnego pełnomocnika

Zwrot kosztów nieprofesjonalnego pełnomocnika

Dochodzenie wierzytelności na drodze sądowej i komorniczej wiąże się z kosztami, w przypadku gdy reprezentuje mnie adwokat lub radca prawny w pozwie wykazywane są koszty zastępstwa adwokackiego (...)

Koszty zastępstwa dla radcy prawnego

Koszty zastępstwa dla radcy prawnego

Z tytułu licznych prowadzonych przez zatrudnionego na etacie radcę prawnego w spółce akcyjnej spraw sądowych i egzekucyjnych przyznano mu koszty zastępstwa . Egzekucje są w toku. Należności ściągnięte (...)

Zasądzone należności kosztem uzyskania przychodów

Zasądzone należności kosztem uzyskania przychodów

Na podstawie umowy wynajmuję lokal wykorzystywany jako apteka. Z różnych względów otrzymywane faktury za wynajem lokalu były przeze mnie odsyłane z informacją, że te faktury nie będą księgowane (...)

Koszty w procesie

Koszty w procesie

Mój współpracownik użył wobec mnie słów uważanych powszechnie za obelżywe, ponieważ nie chciałem pomóc mu w wykonaniu jego obowiązków służbowych. Miało to miejsce przy innych pracownikach (...)

Faktyczne poniesienie wydatku a koszty

Faktyczne poniesienie wydatku a koszty

Podatek od nieruchomości za 2006 r. nie został jeszcze zapłacony i prawdopodobnie nie będzie zapłacony w tym roku. Czy zarachowany, lecz fizycznie nie zapłacony podatek od nieruchomości, jest kosztem (...)

Koszty egzekucji

Koszty egzekucji

Po wszczęciu egzekucji przez komornika strony dokonały (bez udziału komornika) potrąceń wzajemnych należności, co spowodowało całkowite zaspokojenie wierzyciela. Czy w związku z tym komornik (...)

Zwrot kosztów procesu a przychody firmy

Zwrot kosztów procesu a przychody firmy

Przeciwnik, który przegrał spór gospodarczy zapłacił zasądzoną kwotę i zwrócił koszty procesu. Czy zwrot kosztów procesu jest przychodem mojej firmy? Przepisy ustaw o podatkach dochodowym (zarówno (...)

Zasądzone koszty sądowe jako przychód podatkowy

Zasądzone koszty sądowe jako przychód podatkowy

Kiedy należy zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych od zasądzonych kosztów sądowych na rzecz mojej firmy, w tym kosztów zastępstwa, w przypadku gdy dłużnik nie wykonuje dobrowolnie wyroku (...)

Koszty kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Koszty kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Państwowy inspektorat Sanitarny dokonał kontroli w sklepie i zakwestionował opis na etykiecie w jednym z kontrolowanych produktów. Następnie PIS wysłał decyzję do dostawcy towaru, firmy A, którą (...)

Zwrot kosztów nieprofesjonalnego pełnomocnika

Zwrot kosztów nieprofesjonalnego pełnomocnika

Dochodzenie wierzytelności na drodze sądowej i komorniczej wiąże się z kosztami, w przypadku gdy reprezentuje mnie adwokat lub radca prawny w pozwie wykazywane są koszty zastępstwa adwokackiego (...)

Koszty zastępstwa dla radcy prawnego

Koszty zastępstwa dla radcy prawnego

Z tytułu licznych prowadzonych przez zatrudnionego na etacie radcę prawnego w spółce akcyjnej spraw sądowych i egzekucyjnych przyznano mu koszty zastępstwa . Egzekucje są w toku. Należności ściągnięte (...)

Zasądzone należności kosztem uzyskania przychodów

Zasądzone należności kosztem uzyskania przychodów

Na podstawie umowy wynajmuję lokal wykorzystywany jako apteka. Z różnych względów otrzymywane faktury za wynajem lokalu były przeze mnie odsyłane z informacją, że te faktury nie będą księgowane (...)

Koszty w procesie

Koszty w procesie

Mój współpracownik użył wobec mnie słów uważanych powszechnie za obelżywe, ponieważ nie chciałem pomóc mu w wykonaniu jego obowiązków służbowych. Miało to miejsce przy innych pracownikach (...)

Faktyczne poniesienie wydatku a koszty

Faktyczne poniesienie wydatku a koszty

Podatek od nieruchomości za 2006 r. nie został jeszcze zapłacony i prawdopodobnie nie będzie zapłacony w tym roku. Czy zarachowany, lecz fizycznie nie zapłacony podatek od nieruchomości, jest kosztem (...)

Koszty egzekucji

Koszty egzekucji

Po wszczęciu egzekucji przez komornika strony dokonały (bez udziału komornika) potrąceń wzajemnych należności, co spowodowało całkowite zaspokojenie wierzyciela. Czy w związku z tym komornik (...)

Zwrot kosztów procesu a przychody firmy

Zwrot kosztów procesu a przychody firmy

Przeciwnik, który przegrał spór gospodarczy zapłacił zasądzoną kwotę i zwrócił koszty procesu. Czy zwrot kosztów procesu jest przychodem mojej firmy? Przepisy ustaw o podatkach dochodowym (zarówno (...)

Zasądzone koszty sądowe jako przychód podatkowy

Zasądzone koszty sądowe jako przychód podatkowy

Kiedy należy zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych od zasądzonych kosztów sądowych na rzecz mojej firmy, w tym kosztów zastępstwa, w przypadku gdy dłużnik nie wykonuje dobrowolnie wyroku (...)

Koszty kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Koszty kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Państwowy inspektorat Sanitarny dokonał kontroli w sklepie i zakwestionował opis na etykiecie w jednym z kontrolowanych produktów. Następnie PIS wysłał decyzję do dostawcy towaru, firmy A, którą (...)

Dwóch pełnomocników w postępowaniu sądowym

Dwóch pełnomocników w postępowaniu sądowym

Chciałbym się dowiedzieć czy w przypadku sporu sądowego, w którym stroną powodową jest mój ojciec, może on ustanowić dwóch pełnomocników, jednego - kancelarię radców prawnych, a drugiego (...)

Koszt uzyskania przychodu wynajmującego

Koszt uzyskania przychodu wynajmującego

Nasza firma (spółka jawna), której działalnością główną określoną w PKD była sprzedaż kamieni naturalnych, od roku 2004 wynajmuje swoje nieruchomości w postaci hal produkcyjnych innej firmie. (...)

Zwrot kosztów procesu dla osoby wygranej

Zwrot kosztów procesu dla osoby wygranej

Podpisaliśmy umowę cywilnoprawną na sprzedaż mieszkania ze starszą Panią - pełnomocnik właścicielki (jej córki) - przebywającej na stałe w USA. Ponieważ termin podpisania umowy finalnej upływa (...)

Koszty przeceny towarów

Koszty przeceny towarów

Prezes spółki z o.o. w której prowadzę księgowość podjął decyzję dokonania 50% przeceny w sklepach na towary i wyroby gotowe (meble) zalegające na stanie od kilku lat. Wartość przeceny była (...)

Opłaty za czynności profesjonalnych pełnomocników

Opłaty za czynności profesjonalnych pełnomocników

W praktyce sądowej pełnomocnicy używają określeń "według norm przepisanych", przy tym nie powołują się na konkretny przepis prawny. Może rodzić to podejrzenie, że "normy przepisane" nie są (...)

Zwrot kosztów zastępstwa procesowego

Zwrot kosztów zastępstwa procesowego

Będąc pozwanym w procesie cywilnym, reprezentowanym przez opłaconego wcześniej adwokata, wygrałem. Sąd oddalił powództwo moich trzech przeciwników, zasądzając jednocześnie od każdego z nich (...)

Zwrot kosztów pogrzebu przez bank

Zwrot kosztów pogrzebu przez bank

Zmarły mąż pozostawił lokatę bankową na kwotę 15 tys.zł. Okazało się, że nie upoważnił do tych pieniędzy nikogo. Po wizycie w banku okazało się, że można skorzystać z tych pieniędzy (...)

FORUM PRAWNE

Wolontariat - Wolontariusze w firmie

Wolontariat - Wolontariusze w firmie Wolontariusze w firmie, sytuacja prawna pracodawcy i prawa volontariusza. (amalz) Piękny temat. bebe Wiesz co przez takich jak Ty ludzie nie maja pracy w Polsce, (...)

Praktyki studenckie/Wolontariat

Praktyki studenckie/Wolontariat Stowarzyszenie poszukuje wolontariuszy/praktykantów do współpracy w punkcie doradczym dla cudzoziemców. Zakres czasowy to 8-10 godzin tygodniowo (elastyczny grafik). (...)

Praktyki studenckie

Praktyki studenckie Stowarzyszenie poszukuje wolontariuszy/praktykantów do współpracy w punkcie doradczym dla cudzoziemców. Zakres czasowy to 8-10 godzin tygodniowo (elastyczny grafik). Interesuje (...)

bezpłatne porady prawne w krakowie

bezpłatne porady prawne w krakowie hej mam takie pytanie, czy w krakowie są gdzies porady prawne za free, miasto cos takiego organizuje? gdzie mozna sie dowiedziec czegos wiecej na temat tych darmowych (...)

Wolontariat - Wolontariusze w firmie

Wolontariat - Wolontariusze w firmie Wolontariusze w firmie, sytuacja prawna pracodawcy i prawa volontariusza. (amalz) Piękny temat. bebe Wiesz co przez takich jak Ty ludzie nie maja pracy w Polsce, (...)

Praktyki studenckie/Wolontariat

Praktyki studenckie/Wolontariat Stowarzyszenie poszukuje wolontariuszy/praktykantów do współpracy w punkcie doradczym dla cudzoziemców. Zakres czasowy to 8-10 godzin tygodniowo (elastyczny grafik). (...)

Praktyki studenckie

Praktyki studenckie Stowarzyszenie poszukuje wolontariuszy/praktykantów do współpracy w punkcie doradczym dla cudzoziemców. Zakres czasowy to 8-10 godzin tygodniowo (elastyczny grafik). Interesuje (...)

bezpłatne porady prawne w krakowie

bezpłatne porady prawne w krakowie hej mam takie pytanie, czy w krakowie są gdzies porady prawne za free, miasto cos takiego organizuje? gdzie mozna sie dowiedziec czegos wiecej na temat tych darmowych (...)

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika Płace na bieżąco ustalone przez sąd alimenty, pomimo tego moja była oddała mnie do komornika, który (...)

PARANOJA -PŁACĘ ALIMENTY SĄD ODRZUCIŁ SKARGĘ NA KOMORNIKA

PARANOJA -PŁACĘ ALIMENTY SĄD ODRZUCIŁ SKARGĘ NA KOMORNIKA Witam. Otóż mam kurioalną sprawę w sądzie zresztą nie pierwszą ale ta już przewyższa wszsytko. Głupota sądu łagodnie ujmując (...)

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika Płace na bieżąco ustalone przez sąd alimenty, pomimo tego moja była oddała mnie do komornika, który (...)

PARANOJA -PŁACĘ ALIMENTY SĄD ODRZUCIŁ SKARGĘ NA KOMORNIKA

PARANOJA -PŁACĘ ALIMENTY SĄD ODRZUCIŁ SKARGĘ NA KOMORNIKA Witam. Otóż mam kurioalną sprawę w sądzie zresztą nie pierwszą ale ta już przewyższa wszsytko. Głupota sądu łagodnie ujmując (...)

alimenty - jak się pozbyć komornika

alimenty - jak się pozbyć komornika Płace zasądząne mi alimenty dla syna w wysokości 200 zł miesiecznie i przez trzy lata nie zapłaciłem 3 raty (trzech miesięcy) i w dniu wczorajszym dostałem (...)

koszty

koszty dzień dobry, Czy osoba, która od 3 lat nie mieszka w mieszkaniu, a jest jego współwłaścicielem powinna ponosić opłatę związaną z ubezpieczeniem lokalu, połowę kosztów czynszu? jak (...)

Koszty!!!

Koszty!!! Jak mogę się bronić przed kosztami sprawy, która wytoczyli mi moi teściowie o odebranie mi darowizny, która uczynili, a w swoim pozwie wnieśli o zniesienie kosztów? Nie chce, żeby te (...)

Co to są koszty uzyskania przychodu?

Co to są koszty uzyskania przychodu? Prosze podpowiedzcie mi co to są koszty co jest i na czy polega lub podpowiedzcie jakąś lekture w necie To w niezły sposób przybliza opis KUP. Koszty uzyskania (...)

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

Wezwanie do zapłaty - list zwykły

Wezwanie do zapłaty - list zwykły Otrzymałem wezwanie do zapłaty za przesyłki, których nie dostałem (w ramach promocji wypełniłem kupon, w którym pod miejscem na podpis zamieszczono "drobny (...)

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie Mam problem dotyczący konkretnie firmy kruk. Ponieważ mam zadłużenie (idea) z 2001 roku które przejeła firma windykacyjna (które już (...)

Czy firma windykacyjna, która zamuje się tykko ściąganiem należności za mandaty za jazdę bez biletu w środkach komunikacji mpk może dowolni naliczać koszty windykacji

Czy firma windykacyjna, która zamuje się tykko ściąganiem należności za mandaty za jazdę bez biletu w środkach komunikacji mpk może dowolni naliczać koszty windykacji 5 miesięcy temu zostałem (...)

Problem z rozliczeniem zaległych mediów po poprzednim właścicielu mieszkania.

Problem z rozliczeniem zaległych mediów po poprzednim właścicielu mieszkania. Witam, Dnia 22.10.2014 kupiliśmy z mężem spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Sprzedający zarzekał (...)

Porady prawne