Wspólnik spółki cywilnej jako przedsiębiorca

Pytanie:

"Czy zawsze bezwzględnie koniecznie jest, aby wszyscy wspólnicy w spółce cywilnej indywidualnie złożyli odpowiednie wnioski o wykreślenie z ewidencji? A co w sytuacji, gdy ci wspólnicy nadal zamierzają prowadzić działalność gospodarczą indywidualnie lub też przystąpić do innej spółki? Czy w sytuacji, gdy dla przykładu, dwóch wspólników mających inną spółkę jednocześnie są wspólnikami w spółce likwidowanej również i oni muszą wnioskować o wykreślenie z ewidencji?"

Odpowiedź prawnika: Wspólnik spółki cywilnej jako przedsiębiorca

Wpis do ewidencji gospodarczej poszczególnych wspólników spółki cywilnej stwierdza, że osoba tak ma status przedsiębiorcy. Wpisu poszczególnych wspólników spółki cywilnej jako osobnych przedsiębiorców należało dokonać do 31 III 2001. Umowa spółki cywilnej nie ma tu nic do rzeczy, gdyż jej poszczególni wspólnicy są traktowani jako osobni przedsiębiorcy. Zatem jeżeli chcą zakończyć funkcjonowanie danej spółki nie kończąc swojej działalności gospodarczej to może nastąpić to np.: przez rozwiązanie spółki za porozumieniem wspólników, bez konieczności zmian w ewidencji działalności gospodarczej. Wykreślenie danej osoby z ewidencji działalności gospodarczej będzie skutkować tym, że osoba taka straci status przedsiębiorcy.

Masz inne pytanie do prawnika?