Zmiana umowy najmu po wstąpieniu w stosunek najmu

Pytanie:

Czy właściciel po śmierci najemcy ma prawo do jakichkolwiek zmian umowy najmu, zawartej wcześniej ze zmarłym współmałżonkiem-najemcą?

Masz inne pytanie do prawnika?

10.12.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zmiana umowy najmu po wstąpieniu w stosunek najmu

Wstąpienie w stosunek najmu określa art. 691 kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Warunkiem wstąpienia tych osób w stosunek najmu jest stałe zamieszkiwanie z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci. Jeżeli więc chce Pani, jako wdowa po zmarłym najemcy wstąpić w stosunek najmu, a więc skorzystać z wyżej przytoczonego przepisu, to nie ma podstaw do zmiany warunków dotychczasowej umowy. Kwintesencją "wstąpienia" jest jedynie zmiana podmiotu, nie warunków umowy. Mało tego, osoba uprawniona na podstawie art. 691 k.c. może żądać ustalenia na drodze procesu cywilnego, że wstąpiła w stosunek najmu. Ma bowiem interes prawny w potwierdzeniu stanu prawnego wynikłego ze śmierci najemcy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: