Wstąpienie w stosunek najmu a spadek

Pytanie:

"Jaka jest zależność między wstąpieniem w stosunek najmu a spadkobraniem po najmecy?"

Odpowiedź prawnika: Wstąpienie w stosunek najmu a spadek

Wstąpienie w stosunek najmu oznacza, że określone osoby z chwilą śmierci najemcy wstępują w jego sytuację prawną jako najemcy, tzn. stają się współnajemcami na dotychczasowych warunkach. Wstąpienie w stosunek najmu, regulowane w art. 691 k.c. jest instytucją odrębną od dziedziczenia, uregulowanego w przepisach księgi czwartej k.c. Oznacza to, że najem lokalu mieszkalnego nie wchodzi w skład spadku po zmarłym najemcy, a jego przejście na inne osoby odbywa się na podstawie odrębnego przepisu - zasada ta odnosi się jedynie do lokali mieszkalnych.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika