Wydobywanie kopalin z działki rolnej bez koncesji

Pytanie:

Sprawa dotyczy wydobycia kilkudziesięciu wywrotek piachu potrzebnego na dużą budowę. O ile mi wiadomo według prawa geologicznego i górniczego wydobywanie kopalin nawet z własnej działki bez koncesji jest zabronione. Jaka kara grozi za wydobywanie kopalin bez koncesji i kto odpowiedzialny jest za egzekwowanie kar?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.6.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wydobywanie kopalin z działki rolnej bez koncesji

Złożem kopaliny jest takie naturalne nagromadzenie minerałów i skał oraz innych substancji stałych, gazowych i ciekłych, których wydobywanie może przynieść korzyść gospodarczą. Same kopaliny ustawa dzieli zaś na podstawowe i pospolite, nie różnicuje ich jednak z punktu widzenia  obowiązku uzyskania koncesji. Zgodnie z przepisami karnymi ustawy Prawo geologiczne i górnicze, osoba prowadząca bez wymaganej koncesji lub wbrew warunkom w niej określonym działalność w zakresie wydobywania kopalin ze złóż,  która wyrządza poważną szkodę w mieniu  - podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Natomiast samo wydobywanie kopalin ze złoża bez wymaganej koncesji podlega karze aresztu albo grzywny. W razie zaistnienia takiej sytuacji toczy się  postępowanie w sprawach o wykroczenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: