Wysokość podatku od nieruchomości

Pytanie:

Wspólnie z mieszkańcami naszego osiedla tworzymy wspólnotę mieszkaniową. Mieszkam i prowadzę działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym o pow. 50 m2. Mieszkanie to jest moim prywatnym majątkiem i nie jest wpisane do ewidencji środków trwałych. Proszę o informacje, w jakiej wysokości powinienem opłacać podatek od nieruchomości.

Masz inne pytanie do prawnika?

9.11.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wysokość podatku od nieruchomości

Przede wszystkim wyjaśnić należy, iż stawki podatku od nieruchomości są różne w różnych gminach. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 9, poz. 84 ze zmianami) ustanawia tylko maksymalne stawki tego podatku (por. art. 5 tej ustawy).

W przypadku budynku będącego własnością wspólnoty mieszkaniowej każdy z członków wspólnoty obowiązany jest opłacać podatek nieruchomości od lokalu będącego jego własnością oraz od udziału w części wspólnej nieruchomości.

Maksymalna stawka podatku od nieruchomości w przypadku budynków mieszkalnych i ich części wynosi 0,52 zł za 1 m2. Nie dotyczy to jednak budynków mieszkalnych i ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - w tym wypadku maksymalna stawka wynosi 17,42 zł za 1m2.

W pytaniu nie zostało wskazane w jakim stopniu mieszkanie jest wykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej. W związku z powyższym należy wskazać, iż jeżeli dana osoba przeznaczyła całe mieszkanie lub jedno z pomieszczeń na prowadzenie działalności gospodarczej (np. dentysta otworzy w swoim mieszkaniu gabinet dentystyczny), to mieszkanie to (pomieszczenie) nie będzie pełniło funkcji mieszkalnej, lecz użytkową. Należy w tym przypadku zgłosić przekształcenie funkcji pomieszczenia i opłacać w związku z tym zwiększony podatek od nieruchomości.

Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy mieszkanie służy prowadzeniu działalności gospodarczej w ten tylko sposób, że wskazane jest jako siedziba firmy podatnika, natomiast nie zmienia to jego mieszkalnego charakteru. W takim przypadku mieszkanie, w którym jest prowadzona działalność, w dalszym ciągu spełnia swoją funkcję mieszkalną i nie jest lokalem użytkowym w rozumieniu ustawy o opłatach i podatkach lokalnych (nie trzeba płacić zwiększonego podatku od nieruchomości).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: