Wyższe składki dla rencistów przedsiębiorców

Pytanie:

"Jestem rencistą wojskowym i dodatkowo prowadzę działalność gospodarczą (praktyka lekarska). W związku z rentą wojskową nie płaciłem z tytułu działalności gospodarczej składki na ZUS a jedynie ubezpieczenie zdrowotne. Dowiedziałem się z prasy, ze na podstawie nowelizacji ustawy o świadczeniach z ubezpieczeń społecznych od czerwca wszystkie osoby pobierające rentę a prowadzące działalność gospodarczą będą musiały z tytułu tej działalności odprowadzać składkę na ZUS. Czy obowiązek płacenia składki ZUS od działalności gospodarczej będzie również dotyczył osób pobierających świadczenia na podstawie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych? Krótko mówiąc, czy będę musiał z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej odprowadzać składkę do ZUS, poza ubezpieczeniem zdrowotnym?"

Odpowiedź prawnika: Wyższe składki dla rencistów przedsiębiorców

Jeśli wspomniane zmiany wejdą w życie na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2005 r., Nr 169, poz. 1412), a konkretnie art. 2, to ich brzmienie będzie następujące „Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, mające ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym do czasu ustalenia prawa do emerytury.” Ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie zbiegu podstaw ubezpieczenia stosuje się również do rent wypłacanych dla żołnierzy zawodowych.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika