Zaciąganie zobowiązań przez spółkę w likwidacji

Pytanie:

Czy prezes sp.z o.o. będącej w likwidacji może zaciągać zobowiązania, nie informując konerahenta, iż spółka jest w likwidacji?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.1.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zaciąganie zobowiązań przez spółkę w likwidacji

 Likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki (czynności likwidacyjne). Nowe interesy mogą wszczynać tylko wówczas, gdy to jest potrzebne do ukończenia spraw w toku. Fakt likwidacji musi być ujawniony w rejestrze. Od tej chwili spóka prowadzi dalszą działalność pod zmienioną firmą, gdyż do dotychczasowej nazwy dodaje się oznaczenie ""w likwidacji"". Dodatek ""w likwidacji"" ma charakter obligatoryjny i nie może występować w innej postaci ani w wersji skróconej, o czym przesądza ujęcie go w cudzysłów. Informuje on pozostałych uczestników obrotu o nowej postaci spółki, która przeszła w fazę likwidacji oznaczającą zmianę celu, zakresu działania spółki, statusu osób ją reprezentujących, wygaśnięcie prokury itd. W obrocie gospodarczym spółka (działająca przez Zarząd) ma obowiązek posługiwania się firmą z dodatkiem ""w likwidacji"" co jest informacją dla kontrahentów.

Porady prawne

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne