Żądanie odsetek w pozwie o wypłatę dywidendy

Pytanie:

Czy wnosząc pozew o zapłatę dywidendy mogę domagać się odsetek?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.4.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Żądanie odsetek w pozwie o wypłatę dywidendy

Z tytułu uczestnictwa w spółce, udziałowcom lub akcjonariuszom przysługuje prawo dywidendy. Jednak prawo do dywidendy nie jest jeszcze równoznaczne z roszczeniem o wypłatę dywidendy. Roszczenie to powstaje dopiero wówczas, gdy uchwała zgromadzenia wspólników, bądź walne zgromadzenie akcjonariuszy podejmie uchwałę w przedmiocie podziału zysku i przekazania go na wypłatę dywidendy. Uchwała w tym przedmiocie powinna również określać termin wypłaty dywidendy. Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się więc wymagalne z dniem określonym w uchwale. Od tego dnia podmiot, któremu przysługuje roszczenie o wypłatę dywidendy, może żądać odsetek za zwłokę w zapłacie. Jeżeli zaś termin wypłaty dywidendy nie został w uchwale określony, roszczenie o zapłatę dywidendy staje się wymagalne dopiero po wezwaniu spółki przez uprawnionego do zapłaty.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: