Zakończenie inwestycji a wniosek o zwrot VAT

Pytanie:

"W roku 2005 rozpocząłem budowę domu jednorodzinnego na własnej działce tzw. "systemem gospodarczym". Ponieważ na czas prowadzenia końcowych prac wykończeniowych w okresie wakacyjnym chciałem przeprowadzić się do stojącego już domu, uzyskałem od kierownika budowy oświadczenie o zakończeniu budowy i złożeniu obowiązków kierownika (wpis w dzienniku budowy) i zameldowałem się w domu. Różnorodne prace budowlane jednak trwały nadal - wykończenie podłóg, glazura, zabudowy meblowe, drzwi wejściowe, pergola i wiata garażowa na zewnątrz budynku, ułożenie podejść z kostki brukowej itp. Na dziś nie zgłosiłem jeszcze zakończenia budowy w Nadzorze Budowlanym, jednak ostatni wpis w dzienniku budowy - o zakończeniu prac przez kierownika budowy - jest datowany na 26.06.2006. Czy przysługuje mi możliwość złożenia wniosku o zwrot różnicy w podatku VAT na materiały budowlane - w związku z terminem 6 miesięcy od zakończenia inwestycji? Zameldowanie nastąpiło ponad 6 miesięcy temu, jednak faktycznie inwestycja (prace budowlane) trawała jeszcze do grudnia 2006. Czy datą zakończenia inwestycji dla US jest zgłoszenie zakończenia budowy w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego (teraz), czy raczej data ostatniego wpisu w dzienniku budowy i/lub zameldowania się na pobyt stały w nowym budynku?"

Odpowiedź prawnika: Zakończenie inwestycji a wniosek o zwrot VAT

W przedstawionej sprawie należy odnieść się do ustawy z dnia 29.08.2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. z 2005 r. nr 177, poz. 1468) Zgodnie z art. 5 ust. 5,  do wniosku należy złożyć skopię stosownych dokumentów, w zależności od rodzaju prowadzonej inwestycji. W przypadku budowy budynku mieszkalnego należy dołączyć przede wszystkim:

  • faktury dokumentujące poniesione wydatki,
  • oraz pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania - zawiadomienia o zakończeniu inwestycji, w przypadku, gdy wniosek jest składany po zakończeniu inwestycji.

Innymi słowy, wobec powyższego datą zakończenia budowy jest data uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. Potwierdzają to przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, gdzie w art. 55 zawarte jest określenie, iż przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Wobec powyższych uregulowań, jeżeli chce Pan złożyć wniosek w terminie 6 miesięcy od zakończenia inwestycji niezbędne jest posiadanie pozwolenia na użytkowanie budynku wydane przez Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

 

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika