Zasady dokonywania wydatków publicznych

Pytanie:

Według jakich zasad należy dokonywać wydatków publicznych?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.4.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zasady dokonywania wydatków publicznych

Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wydatki publiczne powinny być dokonywane:

   1. w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru     metod i środków służących osiągnięciu założonych celów

   2. w sposób umożliwiający terminową realizację zadań

   3. w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne