Zasady korzystania z ulgi remontowej

Pytanie:

"Czy, aby skorzystać z "ulgi remontowej" za 2004 rok, koniecznym było jej rozpoczęcie w 2003 roku? Czy nie korzystając z tej ulgi w latach 2003 i 2004 mogę cały jej limit wykorzystać w 2005 roku?"

Odpowiedź prawnika: Zasady korzystania z ulgi remontowej

Nie ma przeszkód, aby odliczeń w ramach ulgi remontowych dokonywać w 2005 r., nawet jeśli w latach 2003 i 2004 nie zostały poniesione żadne wydatki remontowe. Pomysł, aby dokonanie wydatków w roku 2003 było niezbędne dla korzystania z ulgi remontowej w latach 2004 i 2005 powstał w trakcie prac nad przepisami uchylającymi ulgę remontową, lecz ostatecznie nie został zrealizowany.

Jeśli chodzi o limit ulgi remontowej to jest to limit ten określony jest na trzy lata. Jeśli zatem nie korzystał Pan z ulgi remontowej w latach 2003 i 2004, w 2005 r. przysługuje Panu pełne cały limit ulgi.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika