Zasiedzenie służebności przesyłu

Pytanie:

Czy możliwe jest zasiedzenie służebności przesyłu?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.2.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zasiedzenie służebności przesyłu

Art. 3054. Do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych.

Zgodnie z art. 3054 K.c. służebność przesyłu można nabyć przez zasiedzenie. Cytowany przepis odsyła bowiem do art. 292 K.c.

Art. 292. Służebność gruntowa może być nabyta przez zasiedzenie tylko w wypadku, gdy polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia. Przepisy o nabyciu własności nieruchomości przez zasiedzenie stosuje się odpowiednio.

Z kolei art. 292 K.c. nakazuje do zasiedzenia służebności stosować odpowiednio przepisy o nabyciu prawa własności przez zasiedzenie, czyli art. 172 K.c.

Art. 172. § 1. Posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie).

§ 2. Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.

Osoba, która faktycznie korzysta z cudzej nieruchomości w zakresie odpowiadającym treści służebności, jest posiadaczem służebności (art. 352 § 1 K.c.). Sąd Najwyższy stwierdził, że: posiadanie służebności gruntowej, obecnie zdefiniowanej w art. 305[1] k.c. jako służebność przesyłu, przybiera taką postać, że nie pozbawia w zupełności faktycznego władztwa właściciela nad nieruchomością obciążoną1. Tym samym posiadanie w zakresie służebności przesyłu nie może prowadzić do nabycia prawa własności nieruchomości, a jedynie do zasiedzenia służebności przesyłu. Sam fakt możliwości takiego zasiedzenia w orzecznictwie nie budzi wątpliwości, ponadto nie jest wymagane, aby trwałe urządzenie było posadowione na nieruchomości, która ma zostać obciążona: Dla nabycia przez zasiedzenie służebności przesyłu (art. 292 k.c. w zw. z art. 305[4] k.c.) nie jest niezbędne, by widoczne elementy trwałego urządzenia, będącego przedmiotem korzystania przez przedsiębiorcę przesyłowego, znajdowały się na nieruchomości, którą obciążać ma ta służebność2.

1Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 3 lutego 2010 r. II CSK 444/2009

2Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 6 lipca 2011 r. I CSK 157/2011

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: