Zasiłek chorobowy a zasiłek opiekuńczy

Pytanie:

Czy jest różnica między wynagrodzeniem dla pracownika, który przebywał na zwolnieniu lekarskim z powodu własnej choroby a opieką nad chorym dzieckiem bądź innym członkiem rodziny?

Masz inne pytanie do prawnika?

7.3.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zasiłek chorobowy a zasiłek opiekuńczy

Za czas opieki nad członkiem rodziny przysługuje tzw. zasiłek opiekuńczy (jeżeli jest konieczność, aby pracownik opiekował się osobiście członkiem swojej rodziny, ma prawo do uzyskania zwolnienia od pracy na czas sprawowania opieki). Czas trwania prawa do zasiłku zależy od tego, jak długo opieka nad członkiem rodziny ma być sprawowana. Decyduje o tym lekarz, który wydaje zaświadczenie w przypadku choroby członka rodziny, a w pozostałych przypadkach zależy to od okoliczności. Są jednak pewne granice czasowe, poza którymi zasiłek nie przysługuje. W przypadku opieki nad dzieckiem jest to 60 dni w roku kalendarzowym, natomiast z tytułu sprawowania opieki nad innymi członkami rodziny jest to 14 dni w roku.
Wysokość świadczenia przysługującego w przypadku sprawowania opieki wynosi 80% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego uprawnionego, obliczonego za okres ostatnich 6 miesięcy (przy zasiłku chorobowym 12 miesięcy). Jest wypłacane za każdy dzień sprawowania opieki (także za dni wolne od pracy) w wysokości 1/30 kwoty należnej za cały miesiąc. Obliczenia i wypłaty zasiłku dokonuje pracodawca, a jeśli w zakładzie zatrudnionych jest mniej niż 20 osób - Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wypłata następuje w dniu przyjętym dla wypłaty wynagrodzenia, a prawo żądania wypłaty zasiłku przedawnia się z upływem 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.

Porady prawne

Jak wynika z powyższego pomiędzy zasiłkiem chorobowym a opiekuńczym różnice są nieznaczne, w praktyce jest nie do odróżnienia.

Prosimy również o zapoznanie się z poradą pod tytułem:

Kiedy przysługuje i w jakiej wysokości wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy?

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne