Zatrudnienie na statku w USA

Pytanie:

"Osoba prowadząca działalność gospodarczą w Polsce jednocześnie osiąga dochody z tytułu zatrudnienia na statku (posiada wizę morską). Krajem zatrudniającym są Stany Zjednoczone. Czy dochody z tego tytułu wpływają na opodatkowanie w Polsce?"

Odpowiedź prawnika: Zatrudnienie na statku w USA

Zasady opodatkowania polskich rezydentów podatkowych (osób mających miejsce zamieszkania na terenie Polski) osiągających dochody na terenie Stanów Zjednoczonych reguluje Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 wskazanej umowy, wynagrodzenia otrzymywane z tytułu wykonywanej pracy lub usług osobistych jako pracownik na statku lub samolocie eksploatowanym w transporcie międzynarodowym przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym z Umawiających się Państw będą zwolnione od opodatkowania przez drugie Umawiające się Państwo, jeżeli taka osoba fizyczna jest członkiem regularnej załogi statku lub samolotu.

Zatem wynagrodzenie polskiego rezydenta (mieszkańca Polski) zatrudnionego na statku eksploatowanym w transporcie międzynarodowym, jeżeli osoba zatrudniona jest członkiem regularnej załogi statku, są zwolnione od opodatkowania w Stanach Zjednoczonych, a będą opodatkowane w Polsce na ogólnych zasadach (według skali podatkowej).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika