Zatwierdzenie sprawozdania finansowego a skuteczność absolutorium dla zarządu spółki

Pytanie:

Czy dla skuteczności zatwierdzenia absolutorium dla jednoosobowego zarządu ma znaczenie zatwierdzenie sprawozdania finansowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.8.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zatwierdzenie sprawozdania finansowego a skuteczność absolutorium dla zarządu spółki

Zaznaczyć należy, iż osobno należy analizować postanowienia dotyczące udzielenia absolutorium i postanowienia dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Instytucje te faktycznie są ze sobą związane (wykonanie obowiązków członka zarządu bezpośrednio związane
jest z wynikami finansowymi spółki), natomiast prawnie traktowane są jako niezależne od siebie przedmioty obrad. Zatem dla skuteczności udzielenia absolutorium nie ma znaczenia zatwierdzenie sprawozdania finansowego. Możliwa jest bowiem sytuacja, gdzie absolutorium
udzielane jest dla członka zarządu, którego mandat już wygasł (bezpośrednio wskazuje na to art. 231 § 3 kodeksu spółek handlowych).
Sytuacja taka miałaby miejsce, gdyby członek zarządu został odwołany przed otwarciem zgromadzenia, na którym ma być uchwalane absolutorium.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: