Zgoda wierzyciela na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

Pytanie:

Czy po wygaśnięciu hipoteki były dłużnik musi uzyskać zgodę wierzyciela na wykreślenie jej z księgi wieczystej?

Masz inne pytanie do prawnika?

15.1.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zgoda wierzyciela na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

Z art. 100 ustawy o księgach wieczystych i hipotece wynika, że to wierzyciel w razie wygaśnięcia hipoteki zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności umożliwiających wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. W zależności od przyczyn wygaśnięcia wierzytelności niezbędne jest przedstawienie odpowiednich dokumentów w formie potrzebnej do wykreślenia (art. 31 ustawy o księgach wieczystych i hipotece), np. pokwitowania spłaty długu z podpisem notarialnie poświadczonym (art. 462 § 1 i 2 kc). Zgoda wierzyciela hipotecznego na wykreślenie hipoteki jest zbędna.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne