Złożenie apelacji po terminie

Pytanie:

Czy apelacja złożona po terminie może zostać uwzględniona w drodze jakiegoś wyjątku?

Masz inne pytanie do prawnika?

30.3.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Złożenie apelacji po terminie

Próba złożenia apelacji po upływie terminu do tej czynności skutkuje jej odrzuceniem, o czym stanowi następujący przepis Kodeksu postępowania cywilnego:

Art.370. Sąd pierwszej instancji odrzuci na posiedzeniu niejawnym apelację wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również apelację, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne