Zmiana PKD w KRS

Pytanie:

Prowadzimy m.in. usługi gastronomiczne, z wieloma kontrahentami podpisaliśmy umowy o współpracy handlowej i w związku z tym wystawiamy faktury VAT na usługi marketingowe i promocyjne. Czy powinniśmy zgłosić w KRS taką działalność, jeżeli tak to jak zaklasyfikować ją w PKD z 2007 r.? Składając roczne sprawozdanie finansowe chcemy również zgłosić zmiany dot. przedmiotu działalności z aktualnym PKD oraz zmianę nazwy spółki jawnej. Czy w związku z tym, że PKD z 2004 r. obowiązywać będzie tylko do końca br. musimy zgłosić zmiany dot. przedmiotu działalności z PKD z 2007 r. (GUS już uaktualnił nam REGON) oraz jakie są wymogi przy zmianie nazwy spółki jawnej i czy w nazwie spółki jawnej możemy pominąć nazwiska wspólników.

Masz inne pytanie do prawnika?

1.2.2010

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zmiana PKD w KRS

W związku z obowiązkiem zmiany PKD do końca 2009r. powstają wątpliwości, czy pociągać to ma za sobą zmianę umowy spółki. Jeżeli ktoś ma nadany numer identyfikacyjny REGON, a tym samym kod PKD, w związku ze zmianą samej PKD do końca 2009r. musi ten kod zmienić na nowy. Ponieważ w opisywanej sytuacji GUS uaktualnił już REGON, pozostaje kwestia zgłoszenia stosownej zmiany do KRS.  W kodeksie spółek handlowych mowa jest jedynie o konieczności określenia w umowie spółki przedmiotu działalności. To z ustawy o KRS wynika obowiązek określenia jej poprzez użycie nomenklatury PKD. W związku z praktyką umieszczania nr PKD w samej umowie lub statucie spółki wspólnicy (akcjonariusze) muszą liczyć się z tym, iż każda ich zmiana wiązać się będzie z procedurą zmiany odpowiednio umowy lub statutu. Oczywiście, jest to możliwe jednocześnie ze złożeniem sprawozdania finansowego.

Odnośnie drugiej części pytania, należy wskazać, że zmiana firmy jest jednocześnie zmianą umowy spółki, gdyż określenie firmy spółki jest niezbędnym elementem tej umowy. W ciągu 7 dni od dnia podjęcia uchwały o tej zmianie należy zgłosić stosowny wniosek do KRS celem jej ujawnienia. Wpis do rejestru nie jest konstytutywnym elementem i warunkiem ważności tej umowy. W związku z tym, nową firmą można posługiwać się od chwili zmiany umowy. Zgodnie z art. 24 kodeksu spółek handlowych firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie „spółka jawna" Przepis ten ma charakter bezwzględnie wiążący, stąd w firmie spółki jawnej musi znaleźć się nazwisko przynajmniej jednego ze wspólników.

 

 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

PROBLEMY PROBLEMY PROBLEMY....

12.11.2010 przez: -

spolka jawna przeniesienie udzialow

28.5.2010 przez: Rosalia

Wspólnik w sp.j a dotacje.

24.3.2010 przez: yaru